News

13.06.2018

Setter sin lit til statsråden

Oppdrettsselskapet Cermaq anker Fiskeridirektoratets beslutning om å tildele bare fire konsesjoner til utvikling av det nyskapende oppdrettssystemet iFarm, inn for departementet.

iFarm er unik, og skiller seg fra alle andre utviklingstillatelser. Teknologien vil styrke konkurransekraften i eksisterende, kystnært oppdrett. Det vil skape arbeidsplasser langs kysten der folk bor.

- Dette er en oppdrettsløsning som vil minimere problemer knyttet til sykdom og lakselus. Vi har vært tydelige på at vi trenger 10 konsesjoner for å kunne utvikle den unike teknologien med billedgjenkjenning i et sorteringskammer i laksemerden som muliggjør at hver enkelt fisk i anlegget får tilrettelagt helseoppfølging. Vi er overrasket og skuffet over at Fiskeridirektoratet ikke ser behovet for antall lisenser for digitaliseringsløpet i iFarm. Vi setter nå vår lit til at statsråd Per Sandberg ser potensialet og verdiskapingen iFarm kan gi for kystnært oppdrett i Norge, sier konsernsjef Geir Molvik i Cermaq.

iFarm er et kostnadskrevende og ressurskrevende utviklingsløp som strekker seg over seks år. Billedteknologien med maskinbasert beslutningssystem vil gjøre at man kan gjenkjenne hver enkelt fisk i anlegget, vurdere helsestatusen og sette inn tiltak tilpasset den enkelte fisk.

- Det er store kostnader forbundet med å utvikle iFarm, men når løsningen er ferdig utviklet vil den være kostnadseffektiv å ta i bruk for hele næringen. Skal vi klare å komme i mål med iFarm, trenger vi 10 konsesjoner, sier Molvik.

Han understreker behovet oppdrettsnæringen har for bredde i teknologiutviklingen, og myndighetenes ansvar for å legge til rette for denne bredden. I dag er iFarm det eneste konseptet blant utviklingstillatelsene som styrker bærekraft og konkurransekraft i eksisterende oppdrettsanlegg. Individbasert presisjonsoppdrett løfter digitalisering til et nytt nivå i havbruksnæringen.

- iFarm er unik, og har en annen retning enn alle andre utviklingstillatelser. Vår teknologi vil styrke konkurransekraften i eksisterende, kystnært oppdrett. Det vil skape arbeidsplasser langs kysten der folk bor, sier Molvik.

Han understreker betydningen av det fiskeriminister Per Sandberg tidligere har vektlagt; at tap i sjø er den største utfordringen for næringen.

- iFarm, som overvåker og kan sortere fisken for å iverksette egnet tiltak for hver enkelt fisk, vil løse nettopp dette, sier Molvik


Kontakt:
Lise Bergan, kommunikasjonsdirektør, lise.bergan@cermaq.com, mobil 932 51114

Related Content

Press contacts

Lars Galtung

Lars Galtung

Chief Communication and Sustainability Officer 

lars.galtung@cermaq.com

+4798214812

Lise Bergan

Lise Bergan

Head of Communication

lise.bergan@cermaq.com

+47 932 51 114

+47 23 68 50 30

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Share on: Twitter, Facebook, LinkedIn

Follow Cermaq