News

25.10.2016

Fiskeoppdrett er del av løsningen for å nå FNs bærekraftmål

- Å finne løsninger på hvordan vi i Cermaq kan bidra til å møte FNs utviklingsmål er veldig oppløftende, sier Wenche Grønbrekk, global leder for bærekraft og risiko i Cermaq.

Wenche Grønbrekk, global leder for bærekraft og risiko, presenterer Cermaqs bærekrafttilnærming på DNVGLs arrangementet i Oslo i dag

Å produsere sunn mat på en bærekraftig måte er en nødvending kombinasjon for å nå målene for bærekraftig utvikling i 2030 som FN vedtok for ett år siden. Cermaq produserer sunn mat av høy kvalitet ved å oppdrette laks i Norge, Chile og Canada, og har ambisjoner om å øke produksjonen og samtidig redusere det økologiske fotavtrykket.

- I en tid hvor urbanisering er trenden, bidrar lakseoppdrett til økonomisk aktivitet og arbeidsplasser i mange, ofte avsidesliggende områder, noe som også viktig for å møte FNs bærekraftmål, understreker Wenche Grønbrekk.

I rapporten "Future of Spaceship Earth" av DNVGL er Cermaq valgt for å presentere hvordan næringslivet kan arbeide for å møte SDG14 Livet under vann.

Press contacts

Lars Galtung

Lars Galtung

Director of Sustainability and Communication

lars.galtung@cermaq.com

+4798214812

Lise Bergan

Lise Bergan

Head of Communication

lise.bergan@cermaq.com

+47 932 51 114

+47 23 68 50 30

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Share on: Twitter, Facebook, LinkedIn

Follow Cermaq