News

08.05.2015

Cermaq fortsetter sitt lederskap i åpen bærekraftsrapportering

Cermaqs integrerte års- og bærekraftsrapport for 2014 ble offentliggjort i dag, og viser at Cermaq viderefører sitt engasjement for åpenhet i oppdrettsnæringen. I tillegg til finansiell informasjon, inneholder rapporten en rekke resultatindikatorer og beskriver hvordan selskapet håndterer temaer knyttet til bærekraft.

Cermaq continues leadership in transparent sustainability reporting

En av verdens største oppdrettere av laks og ørret publisert sin integrerte års- og bærekraftrapport i dag på www.rapport2014.cermaq.com.

Cermaqs driftsresultat for 2014 var 428 millioner kroner, før verdijustering av biomasse og justering for salgsgevinst, basert på driftsinntekter på 5,6 milliarder kroner. EBIT per kg fisk solgt i 2014 var 3,8 kroner.

- Cermaq Norge oppnådde sitt beste driftsresultat noensinne, mens Cermaq Chiles resultater ble svekket av reduserte priser i hovedmarkedene og en krevende biologisk situasjon. Cermaq Canada leverte gode resultater til tross for reduserte markedspriser i sitt hovedmarked. Cermaq har gjennom året oppfylt sine vekstambisjoner både med hensyn til nye "grønne konsesjoner" i Norge og flere nye konsesjoner i den lovende Region XII i Chile. Samlet driftsresultat ble påvirket av russisk importforbud og fallende markedspriser gjennom andre halvdel av året, sier Jon Hindar, konsernsjef i Cermaq Group AS.

Den integrerte års- og bærekraftsrapporten for 2014 inneholder detaljert informasjon om Cermaqs resultater også på områder som helse og sikkerhet, biologisk mangfold, fiskehelse, antibiotika og lusebehandling, fiskefôr, energiforbruk, og overholdelse av regelverk. Bærekraftsdelen av den integrerte rapporten er revidert av EY, Cermaq finansielle revisor i alle driftsregioner.

Mens det ble gjort oppmuntrende fremgang i Chile med hensyn til reduksjon av Caligus (lakselus), skaper SRS-sykdommen fortsatt stor bekymring.

- Ikke bare forårsaker SRS høy dødelighet hos atlantisk laks og ørret, men det er også den klart viktigste årsaken til økt bruk av antibiotika i Chile. Derfor er utvikling av effektive vaksiner mot SRS fortsatt en høy prioritet fremover, understreker Jon Hindar.

- Cermaq mener at åpen og relevant informasjon vil bidra til konstruktive relasjoner til våre interessenter og til en positiv utvikling av næringen. Fiskeoppdrett vil spille en stadig viktigere rolle i global matproduksjon fremover, og næringen må også vise sitt engasjement i og bidrag til bærekraftig utvikling for å fortjene tillit og anerkjennelse, avslutter Jon Hindar.

Følg denne lenken for å se Cermaqs integrerte års- og
bærekraftsrapport for 2014

Press contacts

Lars Galtung

Lars Galtung

Chief Communication and Sustainability Officer 

lars.galtung@cermaq.com

+4798214812

Astrid Vik Aam

Astrid Vik Aam

Communications Manager

astrid.aam@cermaq.com

+47 924 90 676

+47 924 90 676

Lise Bergan

Lise Bergan

Head of Communication

lise.bergan@cermaq.com

+47 932 51 114

+47 23 68 50 30

Share on: Twitter, Facebook, LinkedIn

Follow Cermaq