Global IT Security Manager

Global IT har ansvaret for å definere, utvikle og vedlikeholde retningslinjene og rutinene for IT i Cermaq’s selskaper. Global IT har hovedsakelig et overordnet ansvar for at IT aktivitetene er i overensstemmelse med konsernets retningslinjer. Denne stillingen har det overordnet ansvar for oppfølgning av IT GRC (Governance, Risk, Compliance). IT-driften utføres av Cermaqs selskaper og eksterne driftspartnere.

Ansvar og oppgaver:

 • Koordinere IT sikkerhetsinitiativer og aktiviteter globalt
 • Vedlikeholde styrende dokumenter for IT
 • Definere IT KRI’s (Key Risk Indicators)
 • Bidra i større IT prosjekter, endringer og oppkjøp mht sikkerhetsvurderinger
 • Oppfølgning av leverandører i forhold til sikkerhetskrav
 • Overvåking av kritiske IT KRI’s (Key Risk Indicators)
 • Rapportering til ledelsen i forhold til IT risiko, hendelser samt fremdrift i initiativer og prosjekter
 • Utføre risikovurderinger og etterfølgelse av styrende dokumenter globalt

Kvalifikasjoner og personlige egenskaper:

 • Relevant høyere utdanning og erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Omfattende erfaring knyttet til informasjonssikkerhet og risikovurdering, dvs. med kontinuitetsplanlegging, revisjon, sikkerhet- og risikostyring
 • God forståelse for, og kunnskap om gjeldende lovgivning, forskrifter og standarder for informasjonssikkerhetsområdet
 • Meget gode kommunikasjonsevner i norsk og engelsk, muntlig og skriftlig
 • God arbeidsstruktur og nøyaktighet
 • Initiativrik
 • Spansk-kunnskaper er en fordel

Vi tilbyr:

 • Profesjonelt internasjonalt arbeidsmiljø i et selskap i vekst
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Intern og ekstern egenutvikling
 • Konkurransedyktige lønns- og pensjonsbetingelser

Arbeidsspråk er norsk og engelsk. Stillingen rapporterer til Head of Global IT. Arbeidsrelatert reisevirksomhet må påregnes. Arbeidssted er vårt hovedkontor i Oslo sentrum – Barcode.

Spørsmål vedrørende denne stillingen kan rettes til vår rådgiver Lars Hagen i Nye Ansatte AS på +47 90 999 000, eller til Head of Global IT Morten Østlie på +47 951 55 245.

All informasjon fra interesserte vil bli behandlet konfidensielt og i henhold til gjeldende regler. Intervjuer kan bli gjennomført på norsk og engelsk.

Back to top