Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Cermaqs aktiviteter for å nå FNs mål for bærekraftig utvikling

I en ny rapport kopler vi tradisjonelle bærekraftindikatorer og våre aktiviteter til de sektoroverskridende utfordringene som klima, utvikling i havet, biodiversitet, fotavtrykket av matproduksjon og grunnlaget for å skape felles verdier.

Rapporten viser konkrete eksempler på hvordan Cermaq og havbruk kan bidra til å nå FNs mål for bærekraftig utvikling. Økt matproduksjon i havet er sentralt for å nå disse målene. Samtidig må åpenhet og sporbarhet gjennom hele verdikjeden sikre at konsumentene kan velge bærekraftige matvarer.


"Matproduksjon har påvirkning på mange områder, det er en balanse av positive og negative elementer. Dette er ikke bare utslipp, men også arbeidsplasser og verdiskaping. Havbruk er sterkt vektet mot den positive siden, og vi tar sikte på å forbedre dette ytterligere", sier konsernsjef Geir Molvik.


Globale utfordringer kraver samarbeid om globale løsninger. Til syvende og sist handler det om bærekraft og hvordan vi sammen kan begrense den globale temperaturstigningen til 1,5 ° C, og samtidig sørge for nok næringsrik, sunn og bærekraftig mat til en voksende global befolkning.


Rapporten har lenker til Cermaqs GRI rapport som er bekreftet av selskapets eksterne revisorer.

Tilbake til toppen