Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Starter byggingen av visningssenter for havbruk i Skutvik

Cermaq bygger et nytt og spennende visningssenter for havbruk i fantastiske omgivelser i Skutvik i Hamarøy kommune. Senteret skal vise frem havbruksnæringens innovasjoner og grønne løsninger, og formidle kunnskap om en av Norges viktigste næringer.

Cermaq Norway har fått tildelt en visningskonsesjon i Horsvågen i Skutvik. En visningskonsesjon er en sær-tillatelse som forplikter at vi tilrettelegger et godt visningsopplegg for publikum. Formålet med visningskonsesjoner er å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum. I dag finnes det 27 visningsanlegg, fordelt langs hele kysten (se oversikt over visningsanleggene her: Fiskeridirektoratet).

Selve visningssenteret er planlagt plassert i fantastiske omgivelser, på en høyde ved matfiskanlegget i Horsvågen. Fra senteret vil det bli det mulig å observere oppdrett på nært hold, med panoramautsikt rett ned på matfiskanlegget i Horsvågen. Senteret vil ha store vindusflater mot nord, som gjør at besøkende kan følge med på produksjonen utenfor, uten å behøve å bli våte på beina. Her vil besøkende også kunne se den lukka merden som nå er under konstruksjon, i full drift.


 
I tillegg vil publikum få anledning til å besøke utstillingen på senteret, som vil vise næringens historie, fortelle litt om næringen i dag, om fremtidens løsninger og innovasjoner, og hvordan næringen tar og viser blått ansvar. Vi vil også sette opp skjermer for overføring av bilder fra både stamfisk, settefisk og slakteri inne på senteret.

- Visningssenteret vil bli et positivt tilskudd både lokalt i Skutvik, men også i hele regionen med tanke på aktivitet og turisme, sier regiondirektør Nordland Snorre Jonassen. Senteret vil også være et viktig verktøy for oss for å øke kunnskapen om næringen og bedre næringens omdømme, sier Jonassen.   

Det vil også bli anledning for besøkende å bli med ut i båt til et av matfiskanleggene i nærheten (Anevik eller Oksøy) for å komme enda tettere på produksjonen.  

Tilbake til toppen