Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Øver på krisesituasjoner

Cermaq er opptatt av sikkerhet, både for folk, fisk og miljø. Derfor øver vi jevnlig på uforutsette hendelser og potensielle krisesituasjoner, slik at vi kan være forberedt hvis ulykken en dag skulle være ute.


Forrige uke deltok Cermaq i en beredskapsøvelse sammen med Steigen kommune og Salten Brann.

Scenariet for øvelsen var at det var observert et oljeutslipp fra Bogøy havn, ca. 200 meter fra ventemerden til Slakteri Steigen. Utslippet beveget seg mot ventemerden. Slakteriet, Steigen kommune og Salten Brann ble varslet. M/S «Raneson» bistod Steigen kommune og Salten Brann i å legge ut oljelenser.

«Det er svært verdifullt for oss å kunne øve sammen med Salten Brann og Steigen kommune for å lære mer om deres kriseberedskap ved større hendelser”, sier Snorre Jonassen, regiondirektør Nordland i Cermaq.

“Oppdrettsnæringen sitter på en infrastruktur med båter og mannskap som ikke kommunene har selv. Et samarbeid på kriseberedskap er svært verdifullt for alle parter, og da er det viktig å få øve sammen», sier Jonassen


Tilbake til toppen