Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Overrasket og skuffet over Fiskeridirektoratets avslag

Cermaq er overrasket og svært skuffet over at Fiskeridirektoratet opprettholder avslaget på søknaden på utviklingstillatelser for å utvikle FlexiFarm.

Uttalelse fra Knut Ellekjær, adm.dir. i Cermaq Norway:

Vi er overrasket og svært skuffet over at Fiskeridirektoratet opprettholder avslaget på søknaden på utviklingstillatelser for å utvikle FlexiFarm.

Med algeoppblomstringen frisk i minne, er det åpenbart at det er behov for teknologi for effektiv rensing av inntaksvann til lukkede anlegg, en teknologi som ikke finnes i dag, hverken i kommersiell produksjonsteknologi eller andre forsknings- og utviklingsprosjekter. Nettopp FlexiFarm hadde tålt en slik ekstrem algesituasjon.

FlexiFarm kan bidra til å løse næringens arealutfordringer ved at man kan utnytte flere kystnære areal. Teknologien håndterer også lakselus og patogener som kan føre til sykdom hos fisken. FlexiFarm kan dermed bidra til mer matproduksjon, verdiskaping og arbeidsplasser langs kysten.

Høynivåpanelet for bærekraftig havøkonomi, som ledes av statsminister Erna Solberg, har denne uken presentert en rapport i FN, som peker på behovet for mer matproduksjon i havet. FlexiFarm er en teknologi for matproduksjon i havet hvor vi utnytter de store naturgitte fordelene i havet samtidig som vi sikrer et skille mellom oppdrett og miljøet utenfor. Dette vil kunne bidra til å ta i bruk flere arealer, og bidra til å løse våre globale utfordringer.

Tilbake til toppen