Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Skuffet over avslag på iFarm-anke

Departementets vedtak om kun fire utviklingskonsesjoner til iFarm er skuffende, og gjør at det ikke er mulig å gjennomføre det planlagte prosjektet. Norge trenger bredde i teknologiutvikling for å utnytte og videreutvikle våre naturgitte fortrinn innen oppdrett.

Departementets vedtak om kun fire utviklingskonsesjoner til iFarm er skuffende, og gjør at det ikke er mulig å gjennomføre det planlagte prosjektet. Norge trenger bredde i teknologiutvikling for å utnytte og videreutvikle våre naturgitte fortrinn innen oppdrett. 

«Vi er veldig skuffet og ikke minst overrasket over at NFD ikke vil tildele tilstrekkelig produksjonsvolum for å utvikle iFarm, en løsning for digitalisering av oppdrett» sier Knut Ellekjær, administrerende direktør i Cermaq Norway.  

Så langt er utviklingskonsesjonene i hovedsak tildelt offshoreanlegg og noe til halvlukka anlegg. Dette er en snever innovasjonsportefølje sett i lys av bredden av konsept som har blitt omsøkt. Norge har naturgitte fordeler som vi er avhengige av å utnytte for at næringen skal være konkurransedyktig i fremtiden.  

iFarm skiller seg fra andre teknologier. iFarm ville både forenkle og forbedre forvaltningen av oppdrett, være billig å ta i bruk, og muliggjøre ivaretakelse av individverdi hos laks i tråd med dyrevelferdsloven.  

«Vi trenger innovasjon som ivaretar Norges naturgitte fortrinn, ikke eksporterer næringen. iFarm er en teknologi som adresserer rotårsakene til sykdoms- og velferdsutfordringene til oppdrettsfisken. Det er innovasjon av eksisterende oppdrett, basert på Norges naturlige fortrinn» sier Knut Ellekjær.  

«Basert på føringer i vedtaket vil vi nå se om det er mulig å tilpasse prosjektet til fire konsesjoner, der vi videreutvikler potensialet til iFarm teknologien» konkluderer Knut Ellekjær.

Kontaktperson: Kommunikasjonsdirektør Lise Bergan, mob 93251114

Tilbake til toppen