Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Cermaq kjøper Hammerfest Fryseterminal

Cermaq har inngått avtale med eierne av Hammerfest Fryseterminal om å kjøpe selskapet. Kjøpet bidrar til å sikre driften på Cermaqs slakteri i Hammerfest.

- Hammerfest Fryseterminal er viktig for driften vår i Hammerfest, så da vi fikk melding om at den var til salgs valgte vi å gå inn i forhandlinger med eier om å kjøpe den, sier Gunnar Gudmundsson, regiondirektør for Cermaq i Finnmark.

Med kjøpet sikrer Cermaq driften på slakteriet i Hammerfest. En stor del av aktiviteten på Fryseterminalen består i handtering og lasting av Cermaq sine produkter og Cermaq er Fryseterminalens største kunde. Etter planen skal Fryseterminalen driftes som den er inntil videre. Det betyr blant annet at alle de fast ansatte fortsetter som før.

- Salget av Hammerfest Fryseterminal til Cermaq bidrar til å sikre havbruksaktiviteten i regionen fremover. For de lokale eierne har det vært viktig å bidra til å sikre verdiskapning og arbeidsplasser i Hammerfest, sier Jeanette Moland, adm.dir. for Hammerfest Næringsinvest as.

Avtalen trer i kraft 1.april 2020.

Om Hammerfest Fryseterminal:
Hammerfest Fryseterminal AS er etablert på Polarbase og tilbyr kjøle- og frysekapasitet, samt logistikktjenester til fiskeri- og oppdrettsnæringen. Selskapet disponerer en moderne terminal med et areal på ca. 6500 m2 og en frysekapasitet på ca. 28 000 m3. Hammerfest Næringsinvest er største eier i Hammerfest Fryseterminal, med 48,5% eierandel.

Tilbake til toppen