Debug Top Navi path is: cermaq/cermaq

News archive

Recent news from Cermaq

In our news archive you will find press releases and news published by Cermaq Group AS.  

HUURRE valgt som entreprenør for totalentreprise Bygning på Storskjæret

Huurre Norway AS er valgt som leverandør på totalentreprise Bygning for det nye lakseslakteriet på Storskjæret i Steigen. Dette er den andre og største entreprisen i rekken av entrepriser i forbindelse med oppføringen av det nye slakteriet.

Truls Eirik Aasjord blir slakterisjef på Storskjæret

Truls Eirik Aasjord har takket ja til stillingen som leder på det nye slakteriet på Storskjæret i Steigen.

PD må stoppes i Nord-Trøndelag

Oppdrett i åpne merder krever disiplin for å sikre fiskehelsen. Fisk med smittestoffer vi ikke skal ha i området, må tas ut raskt. Dessverre er enkelte oppdrettere mer opptatt av kortsiktig profitt enn av langsiktig inntjening.

Snøskred i Langfjorden

20. januar gikk det et snøskred ved sjø-lokaliteten Tuvan i Finnmark, som tok med seg store mengder snø og trær ut i sjøen ved anlegget. Anlegget har vært inspisert av både Rov og dykkere, men det er ikke funnet hull i nøtene. Fiskeridirektoratet er rutinemessig varslet om hendelsen.

Rømming fra Hammer varslet

Fiskeridirektoratet ble 9.desember varslet om rømming i forbindelse med lusebehandling ved anlegget Hammer i Nordland.

Mindre enn 1 prosent oppdrettslaks i Alta- og Repparfjordelva i 2016

I 4 år har elveforvalterne og oppdrettsselskapene samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. I løpet av de 4 årene har det vært en positiv utvikling når det gjelder innslag av oppdrettsfisk i de to viktige lakseelvene.

Cermaq og KGH Customs forenkler fiskeeksporter til EU via Finland

Cermaq Norway har sammen med KGH Customs Services utviklet en ny tollhåndteringstjeneste som forenkler vareflyten fra Norge til EU, via Finland betydelig. Færre stopp og rimeligere håndtering er noen av fordelene med den nye toll-løsningen for eksport til EU.

Ny teknologi må gi lavere produksjonskostnader for laks

​- Oppdrettsnæringen trenger innovasjon og nye løsninger for å kontrollere kostnadsutviklingen. Det sa forsker Audun Iversen fra Nofima på et seminar i forbindelse med åpningen av Cermaqs nye settefiskanlegg i Forsan i Steigen i går.

​Et av Norges mest moderne settefiskanlegg åpnet av Fiskeriministeren i dag

Det nye settefiskanlegget til Cermaq Norway i Forsan i Steigen ble åpnet med stor festivitas i dag. Det var Fiskeriministeren som stod for den offisielle åpningen av anlegget, som har en produksjonskapasitet på 12,2 millioner smolt pr. år.

Gode miljøresultater i fjordene i Nordland

Oppdrettsfjordene i Nordland er i god miljømessig stand. Det viser en undersøkelse utført av Norsk Institutt for Vannforskning (NIVA).

Tilbake til toppen