Debug Top Navi path is: cermaq/cermaq

News archive

Recent news from Cermaq

In our news archive you will find press releases and news published by Cermaq Group AS.  

6 881 laks rømte etter brann på oppdrettsanlegg

En opptelling av den resterende fisken i merda som ble skadet viser at 6 881 fisk rømte som følge av brannen mandag kveld. Cermaq setter nå ned en granskningsgruppe for å finne årsaken til brannen.

Cermaq sysselsetter nesten 100 ungdommer i sommer

I sommer sysselsetter Cermaq til sammen 96 ungdommer i Nordland og Finnmark. Det betyr god arbeidskraft for Cermaq i ferien, og erfaring fra arbeidslivet og innsikt i havbruk for ungdommene.

Starter byggingen av visningssenter for havbruk i Skutvik

Cermaq bygger et nytt og spennende visningssenter for havbruk i fantastiske omgivelser i Skutvik i Hamarøy kommune. Senteret skal vise frem havbruksnæringens innovasjoner og grønne løsninger, og formidle kunnskap om en av Norges viktigste næringer.

Setter sin lit til statsråden

Oppdrettsselskapet Cermaq anker Fiskeridirektoratets beslutning om å tildele bare fire konsesjoner til utvikling av det nyskapende oppdrettssystemet iFarm, inn for departementet.

Cermaq en av grunnleggerne av FNs handlingsplan for havet som lanseres av Global Compact i dag

Som første næringslivspartner og en av grunnleggerne av handlingsplanen for havet, har Cermaq vært aktiv i formingen av FN Global Compact sin «Action Platform for Sustainable Ocean Business». Handlingsplanen lanseres i dag, på verdens havdag, på FNs hovedkvarter i New York.

Cermaqs globale bærekraftsresultater for 2017

Cermaqs bærekraftsrapport er en eksternt revidert GRI rapport som baserer seg på Cermaqs lange tradisjon som et av verdens mest transparente globale sjømatselskaper.

Slik jobber Cermaq for å unngå rømming

Det viktigste vi gjør, er å hindre rømming. Slik jobber vi for å hindre at det rømmer fisk fra våre anlegg.

Fortsatt høy overlevelsesrate i alle regioner

God fiskehelse og lav dødelighet er viktig i lakseoppdrett. Overlevelsesraten globalt for fisken til Cermaq lå i 2017 mellom 94 % og 96 %. Cermaq hadde ingen rømminger siste kvartal i 2017, og heller ingen rømminger så langt i 2018.

Svært gode resultater i Alta- og Repparfjordelva i 2017

Fra 2013 har elveforvalterne og oppdrettsselskapene samarbeidet om å overvåke Alta- og Repparfjordelva. I løpet av de fem årene har det vært en positiv utvikling når det gjelder innslag av oppdrettsfisk i disse to viktige lakseelvene.

Cermaq søker 13 utviklingskonsesjoner for FlexiFarm - lukka merd med smitterensing

Cermaq vil bli ledende innen teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. FlexiFarm styrker Norges konkurransefortrinn innen kystnær matproduksjon, og svarer på utfordringene politikere, myndigheter, miljøorganisasjoner, våre kunder og ikke minst næringen selv ønsker løst.

Tilbake til toppen