Debug Top Navi path is: cermaq/cermaq

News archive

Recent news from Cermaq

In our news archive you will find press releases and news published by Cermaq Group AS.  

Overrasket og skuffet over Fiskeridirektoratets avslag

Cermaq er overrasket og svært skuffet over at Fiskeridirektoratet opprettholder avslaget på søknaden på utviklingstillatelser for å utvikle FlexiFarm.

TMS skal bygge visningssenteret i Skutvik

Cermaq har valgt Thore Magnussen og Sønn AS som leverandør av bygget til det nye visningssenteret i Skutvik.

Cermaq lanserer merkevareplattform: “True Arctic – slow raised salmon”

Forbrukere blir stadig mer opptatt av matens opprinnelse. Cermaqs oppdrett i Norge skjer nord for polarsirkelen, der vannet er kaldt og laksen vokser langsommere og får fordelaktige produktegenskaper – en arktisk effekt.

Laksen trives i lukket anlegg

Tre måneder etter at fisken ble satt ut, er det tydelig at laksen i den lukkede merden i Horsvaagen i Hamarøy trives og presterer svært bra. Den lukkede merden har fått navnet Certus fordi dette latinske ordet betyr «sikker».

3 doktorgrader i Cermaq på 1 måned

Med to nye doktorgrader i Cermaqs fiskehelsegruppe i Bergen, har forskergruppen på fem prestert hele tre doktorgrader på én måned. Cermaq har brukt Forskningsrådets ordning for nærings-PhD.

Skuffet over avslag på iFarm-anke

Departementets vedtak om kun fire utviklingskonsesjoner til iFarm er skuffende, og gjør at det ikke er mulig å gjennomføre det planlagte prosjektet. Norge trenger bredde i teknologiutvikling for å utnytte og videreutvikle våre naturgitte fortrinn innen oppdrett.

Cermaqforsker tok doktorgrad på intracellulære bakterier – viktig for bedre sykdomsbekjempelse hos fisk

Øyvind Brevik er den første av tre Cermaq-forskere som disputerer for doktorgraden denne høsten. Øyvind Brevik har utviklet genetiske analyseverktøy for å identifisere bakterier som gir sykdom hos fisk. Dette gir viktig kunnskap for å utvikle redskaper for sykdomsbekjempelse i akvakultur.

Cermaq har ansatt leder for det nye visningssenteret i Skutvik

Hans Ola Pedersen er ansatt som leder for Cermaq sitt visningssenter som er under bygging i Skutvik. Senteret skal vise frem havbruksnæringens innovasjoner og grønne løsninger, og formidle kunnskap om en av Norges viktigste næringer.

Produksjonsstart for den lukka merden til Cermaq i Horsvågen

Cermaq har som målsetting å være ledende på teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. I helgen satte Cermaq ut fisk i den lukka merden i Horsvågen.

Norges mest effektive og moderne foredlingsanlegg for laks åpnet i Steigen

Cermaq sitt nye, moderne foredlingsanlegg for laks ble offisielt åpnet av statssekretær Roy Angelvik i dag.

Tilbake til toppen