Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Nyhetsarkiv

Her finner du de siste nyhetene fra Cermaq Norway.

I nyhetsarkivet vårt finner du nyheter og pressemeldinger fra Cermaq Norway. 

Cermaq tar i bruk ny teknologi for å lage biogass av slamavfall

Slamavfall fra smoltproduksjon har i mange år vært en utfordring både for miljøet og for oppdretterne. Cermaq tar i bruk ny teknologi ved settefiskanlegget på Forsan i Steigen i Nordland for å produsere verdifull biogass av slamavfallet i stedet for å deponere det.

7 måneder uten lusemidler

Cermaq har ikke brukt lusemidler i Finnmark siden november 2016. Det skyldes først og fremst en proaktiv strategi for å holde lusenivåene lave, og et godt samarbeid med de andre oppdrettsselskapene i regionen.

Feil i Morgenbladet om ILA forskning

En artikkel i Morgenbladet presenterer oppdrettsnæringen som en aktiv motstander av forskning «den ikke liker». Det var Cermaq som støttet forskningen som kartla smitteveiene for ILA-viruset

Båtdåp og folkefest for MS Steigen

I helgen inviterte Cermaq, Norsk Fisketransport AS, og båtbyggerne i Havyard Group ASA til båtdåp og folkefest i Steigen.

Monterey Bay Aquarium gir tommelen opp for ASC sertifisert oppdrettslaks

I sin sjømatguide for bærekraftig sjømat, Seafood Watch, har Monterey Bay Aquarium rangert oppdrettslaks som er sertifisert i henhold til ASC-standarden som “Godt Alternativ”. Dette er viktig først og fremst i det amerikanske markedet.

Cermaq ønsker strengere regelverk mot PD

Bekjempelse av PD tilsier at PD-sonen over tid bør innskrenkes. Cermaq er derfor imot å innføre en buffersone i produksjonssone 7, i sin høringsuttalelse til Mattilsynet.

Cermaq er positiv til ytterligere innstramming av luseregelverket

Cermaq mener dette kan gjøres ved innføring av differensiert grense som pålegger tiltaksplikt allerede ved 0,25 kjønnsmodne hunnlus i gjennomsnitt på anlegget.

Cermaq vant "I Vinden"-prisen 2017

I Vinden-prisen hyller aktører som er gode på å rekruttere og beholde ung arbeidskraft.

HUURRE valgt som entreprenør for totalentreprise Bygning på Storskjæret

Huurre Norway AS er valgt som leverandør på totalentreprise Bygning for det nye lakseslakteriet på Storskjæret i Steigen. Dette er den andre og største entreprisen i rekken av entrepriser i forbindelse med oppføringen av det nye slakteriet.

Truls Eirik Aasjord blir slakterisjef på Storskjæret

Truls Eirik Aasjord har takket ja til stillingen som leder på det nye slakteriet på Storskjæret i Steigen.

Tilbake til toppen