Nyhetsarkiv

Her finner du de siste nyhetene fra Cermaq Norway.

I nyhetsarkivet vårt finner du nyheter og pressemeldinger fra Cermaq Norway. 

Cermaq har ansatt leder for det nye visningssenteret i Skutvik

Hans Ola Pedersen er ansatt som leder for Cermaq sitt visningssenter som er under bygging i Skutvik. Senteret skal vise frem havbruksnæringens innovasjoner og grønne løsninger, og formidle kunnskap om en av Norges viktigste næringer.

Produksjonsstart for den lukka merden til Cermaq i Horsvågen

Cermaq har som målsetting å være ledende på teknologiutvikling som bidrar til bærekraftig matproduksjon. I helgen satte Cermaq ut fisk i den lukka merden i Horsvågen.

Norges mest effektive og moderne foredlingsanlegg for laks åpnet i Steigen

Cermaq sitt nye, moderne foredlingsanlegg for laks ble offisielt åpnet av statssekretær Roy Angelvik i dag.

6 881 laks rømte etter brann på oppdrettsanlegg

En opptelling av den resterende fisken i merda som ble skadet viser at 6 881 fisk rømte som følge av brannen mandag kveld. Cermaq setter nå ned en granskningsgruppe for å finne årsaken til brannen.

Cermaq sysselsetter nesten 100 ungdommer i sommer

I sommer sysselsetter Cermaq til sammen 96 ungdommer i Nordland og Finnmark. Det betyr god arbeidskraft for Cermaq i ferien, og erfaring fra arbeidslivet og innsikt i havbruk for ungdommene.

Starter byggingen av visningssenter for havbruk i Skutvik

Cermaq bygger et nytt og spennende visningssenter for havbruk i fantastiske omgivelser i Skutvik i Hamarøy kommune. Senteret skal vise frem havbruksnæringens innovasjoner og grønne løsninger, og formidle kunnskap om en av Norges viktigste næringer.

Setter sin lit til statsråden

Oppdrettsselskapet Cermaq anker Fiskeridirektoratets beslutning om å tildele bare fire konsesjoner til utvikling av det nyskapende oppdrettssystemet iFarm, inn for departementet.

Cermaq en av grunnleggerne av FNs handlingsplan for havet som lanseres av Global Compact i dag

Som første næringslivspartner og en av grunnleggerne av handlingsplanen for havet, har Cermaq vært aktiv i formingen av FN Global Compact sin «Action Platform for Sustainable Ocean Business». Handlingsplanen lanseres i dag, på verdens havdag, på FNs hovedkvarter i New York.

Cermaqs globale bærekraftsresultater for 2017

Cermaqs bærekraftsrapport er en eksternt revidert GRI rapport som baserer seg på Cermaqs lange tradisjon som et av verdens mest transparente globale sjømatselskaper.

Slik jobber Cermaq for å unngå rømming

Det viktigste vi gjør, er å hindre rømming. Slik jobber vi for å hindre at det rømmer fisk fra våre anlegg.

Tilbake til toppen