Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Et hav av muligheter

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,3 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden. Vi har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 550 dedikerte og dyktige ansatte. Vil du bli en av oss?

Enten du søker lærlingeplass, er nyutdannet eller rett og slett ønsker å utvikle din karriere, kan vi tilby mange og spennende jobbmuligheter.

Ledige stillinger: 


        Stillingstittel Arbeidssted Søknadsfrist
Driftsoperatør Matfisk Nordland Steigen, Nordland 16.08.2020
Tekniker settefisk Forsan, Nordland 09.08.2020

 

Stillingskategorier

Å produsere sunn mat på en bærekraftig måte er meningsfullt arbeid. I vår produksjon fra smolt til filet er det mange ulike arbeidsoperasjoner som er nødvendig for å produsere sunn mat på en trygg måte. Kompetanse er fellesnevner enten det dreier seg om røktere, fiskehelseeksperter, slakterioperatører, båtførere, selgere eller andre stillinger/ansatte.

Vi har ca 550 ansatte fordelt på mange ulike stillinger. Her kan du lese litt om hvilke stillingstyper som finnes hos oss:

Teknisk

Teknikernes oppgaver er å utføre reparasjoner og vedlikehold på båter og utstyr, samt installasjon av nytt utstyr. Vi har én teknisk avdeling i Nordland og en i Finnmark, i tillegg til at slakteriene har egne teknikere. Cermaq har også servicebåter som legger ut nye fortøyninger og anlegg, vedlikehold av disse, samt rengjøring og frakt av utstyr, vann og drivstoff mellom anleggene. 

Settefisk

Våre landbaserte settefiskanlegg håndterer laksen gjennom det tidlige stadiet av livssyklusen fra egg til smolt. Ansatte er ansvarlig for pleie og fôring av ungfisken, sammen med f.eks overvåkning av vannkvaliteten, størrelsesfordeling, og vedlikehold av utstyr. Våre settefiskanlegg er lokalisert i Nordland. Innenfor settefiskproduksjonen jobber røktere, driftsledere, produksjonskoordinator og produksjonssjef.

Matfisk

Det er ved våre sjølokaliteter at laksen vokser fra settefisk til slakteklar størrelse. Ansatte innen matfiskproduksjon har ansvar for røkting (stell og foring) av fisken, vannkvalitetsovervåking, anleggsvedlikehold, og drift av båter. Ved noen av våre anlegg bor de ansatte ombord på såkalte fõrflåter, og jobber i turnus, mens på andre anlegg pendler man i land etter arbeidsdagens slutt. Våre sjølokaliteter ligger i kystnære områder og fjorder i Steigen, Ofoten, Vesterålen og på Finnmarkskysten.

Slakteri

På slakteriet blir fisken sløyd, renset og vasket, sortert og pakket før den sendes ut til kundene. Det meste selges som hel fisk. Stillingene innenfor slakteriene er typisk slakterisjef, produksjonssjef, skiftledere, produksjonsmedarbeidere, teknikere, kvalitetskoordinatorer og renholdspersonale.

Salg og logistikk

Salgsavdelingen har ansvaret for salg og distribusjon av fisken ut til våre kunder, og å sørge for at fiskens gode kvalitet opprettholdes gjennom effektiv transport, god emballasje og en uavbrutt kjølekjede. 

Salgskontoret til Cermaq Norway er lokalisert i Cermaqs lokaler i Oslo sentrum og består av et team med selgere og logistikkoordinatorer. I tillegg har vi kontorer i Steigen og Caudebec En Caux i Frankrike.


Tilbake til toppen