Debug Top Navi path is: cermaq-ca/cermaq-canada

Our Sales Team

Our sales teams in North America and Asia are ready to serve you.

Cermaq Canada fish sales are based out of Richmond, B.C. Canada. Our skilled sales staff are knowledgeable about the market, pricing trends and what's in the market forecasts. 

They co-ordinate delivery of our farmed salmon from Vancouver Island via truck and airplane to our customers in Canada, the United States, China and Japan. 

We have a fully integrated system for fish farming, harvesting, sales and distribution of farmed salmon and have control over the whole value chain. 

NORTH AMERICA 

Tel: +1 250 743 8255 (Vancouver) 
Tel: +1 786 542 5544 (Miami) 

sales.northamerica@cermaq.com 
www.cermaq.ca

 

sales.asia@cermaq.com

Stillingskategorier

Å produsere sunn mat på en bærekraftig måte er meningsfullt arbeid. I vår produksjon fra smolt til filet er det mange ulike arbeidsoperasjoner som er nødvendig for å produsere sunn mat på en trygg måte. Kompetanse er fellesnevner enten det dreier seg om røktere, fiskehelseeksperter, slakterioperatører, båtførere, selgere eller andre stillinger/ansatte.

Vi har ca 550 ansatte fordelt på mange ulike stillinger. Her kan du lese litt om hvilke stillingstyper som finnes hos oss:

Teknisk

Teknikernes oppgaver er å utføre reparasjoner og vedlikehold på båter og utstyr, samt installasjon av nytt utstyr. Vi har én teknisk avdeling i Nordland og en i Finnmark, i tillegg til at slakteriene har egne teknikere. Cermaq har også servicebåter som legger ut nye fortøyninger og anlegg, vedlikehold av disse, samt rengjøring og frakt av utstyr, vann og drivstoff mellom anleggene. 

Settefisk

Våre landbaserte settefiskanlegg håndterer laksen gjennom det tidlige stadiet av livssyklusen fra egg til smolt. Ansatte er ansvarlig for pleie og fôring av ungfisken, sammen med f.eks overvåkning av vannkvaliteten, størrelsesfordeling, og vedlikehold av utstyr. Våre settefiskanlegg er lokalisert i Nordland. Innenfor settefiskproduksjonen jobber røktere, driftsledere, produksjonskoordinator og produksjonssjef.

Matfisk

Det er ved våre sjølokaliteter at laksen vokser fra settefisk til slakteklar størrelse. Ansatte innen matfiskproduksjon har ansvar for røkting (stell og foring) av fisken, vannkvalitetsovervåking, anleggsvedlikehold, og drift av båter. Ved noen av våre anlegg bor de ansatte ombord på såkalte fõrflåter, og jobber i turnus, mens på andre anlegg pendler man i land etter arbeidsdagens slutt. Våre sjølokaliteter ligger i kystnære områder og fjorder i Steigen, Ofoten, Vesterålen og på Finnmarkskysten.

Slakteri

På slakteriet blir fisken sløyd, renset og vasket, sortert og pakket før den sendes ut til kundene. Det meste selges som hel fisk. Stillingene innenfor slakteriene er typisk slakterisjef, produksjonssjef, skiftledere, produksjonsmedarbeidere, teknikere, kvalitetskoordinatorer og renholdspersonale.

Salg og logistikk

Salgsavdelingen har ansvaret for salg og distribusjon av fisken ut til våre kunder, og å sørge for at fiskens gode kvalitet opprettholdes gjennom effektiv transport, god emballasje og en uavbrutt kjølekjede. 

Salgskontoret til Cermaq Norway er lokalisert i Cermaqs lokaler i Oslo sentrum og består av et team med selgere og logistikkoordinatorer. I tillegg har vi kontorer i Steigen og Caudebec En Caux i Frankrike.


Tilbake til toppen