Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

iFarm – digitalisering av norsk laks

iFarm er et kvantesprang for havbruksnæringen. Gjennom kunstig intelligens og maskinlæring vil man for første gang kunne identifisere, gjenkjenne og kunne følge opp hver eneste fisk i en merde.

Hva er iFarm?

iFarm er et konsept som er basert på kunstig intelligens og maskinlæring. Ved hjelp av iFarm kan vi få til et skifte fra bestandsbasert oppfølging til individbasert omsorg i havbruk.

iFarm er et samarbeid mellom Cermaq og BioSort. Cermaq har fått tildelt 4 utviklingskonsesjoner med iFarm.

Hva løser iFarm?

iFarm vil kunne bidra med å løse noen av de viktigste utfordringene for havbruksnæringen:

  • Fiskehelse og -velferd  med detaljert informasjon om fiskens vekst og utvikling, kan oppfølgingen i større grad tilpasses fiskens behov, og dermed forbedre fiskehelse og -velferd
  • Lakselus - iFarm vil kunne telle lus på alle fiskene, og også oppdage lus mens de fortsatt er små. Fisk med lus vil kunne skilles ut fra den øvrige fisken og behandles
  • Tap i sjø - svak og syk fisk kan oppdages tidlig, og tiltak kan settes inn for å hinde smittespredning i populasjonen
  • Rømningsfare - de mest rømningsutsatte situasjonene er lusebehandling og andre «risikooperasjoner. Ved å skille ut og behandle kun de fiskene som trenger det, unngår man slike risikooperasjoner og reduserer dermed rømningsfaren
  • Utslipp av næringsstoffer – med full oversikt over fisken i merda blir fôringen mer presis, og det går mindre til spille

Hvordan fungerer iFarm?

En merd har ca. 200 000 fisk, eller 200 000 individer. Med iFarm kan disse individene behandles separat. Det kan bli et kvantesprang i havbruksnæringen.

Laksen holdes dypt i merda ved hjelp av et not-tak. Når den søker til overflaten for å fylle luft i svømmeblæren, ledes den gjennom iFarm-sensoren. iFarm-sensoren skanner hver fisk og bruker automatisk bildebehandling for å gjenkjenne hvert enkelt individ.

Vekt og vektutvikling på hvert individ måles. Lus telles på hele fisken, også tidlige stadier av lus. Eventuelle sår og sykdomstegn registreres også i fiskens helsejournal.

iFarm kan sortere fisken slik at behandling tilpasses individets behov og man behandler kun fisk som trenger det – uten at håndtering eller sortering stresser fisken. Dette vil redusere dødelighet i sjøfasen med 50 – 75%.

iFarm genererer rapporter for alle ønskede data, og myndigheter kan få sanntidsdata fra alle merder. Det er mye detaljert data om hver fisk – data man kan stole på. Dette vil forenkle forvaltningen og gi bedre basis for kunnskapsbaserte beslutninger.

Når iFarm er ferdig utviklet vil den kunne tas i bruk på både eksisterende og nye havbrukslokaliteter langs kysten. Investeringskostnaden blir også lav, og vil kunne nedbetales i løpet av én produksjonssyklus.

Samarbeidspartnere

iFarm er et samarbeid mellom Cermaq og BioSort.

  • ScaleAQ er leverandør av oppdrettsutstyr til iFarm-prosjektet

Tilbake til toppen