Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Ytre Koven matfiskanlegg

Lokaliteten ligger på vestsiden av Langfjorden i ytre del av denne, Alta kommune i Finnmark.

Lokaliteten er mest eksponert for vind og bølger fra nordøst. Anlegget ligger langs land med skråning øst og nordøst for anlegget. Bunnen skråner relativt bratt ut fra land, og slakere og noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 78 – 88 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på over 165 m sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for en stor del av stein med noe sand. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og Langfjordens dypområde, og heller ikke mot Altafjordens dypområde med dyp på over 400 meter.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Ytre Koven er sertifisert i henhold til følgende standarder:

              
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen