Veggfjell Matfiskanlegg

Lokaliteten ligger nordøst for Vegglandet i Sagfjorden i Hamarøy kommune i Nordland

Anlegget ligger tilnærmet parallelt med land. Bunnen skråner relativt bratt og noe ujevnt ut fra land gjennom anleggslokaliseringen med 50 – 100 meters dyp og videre bratt ut mot dyp på over 200 m sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for en stor del av en bratt fjellside med enkelte smale fjellhyller og mindre platå.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Veggfjell er sertifisert i henhold til følgende standarder:

    
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen