Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Tuvan matfiskanlegg

Lokaliteten ligger utenfor Tuvan i Langfjorden i Alta kommune.

Anlegget ligger langs land med skråning nord for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land, og videre gjennom anleggslokaliseringen med 60 – 100 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på 131 m sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for en stor del av fjell og stein. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og fjordens sentrale dypområde.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Tuvan er sertifisert i henhold til følgende standarder:

              
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen