Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Svartfjell Matfiskanlegg

Lokaliteten ligger i Storvika utenfor Svartfjell i Sagfjorden i Steigen kommune i Nordland

Anlegget ligger skrått ut fra land, med en dybde under anlegget på 44 -156 meter. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land, brattere gjennom anlegget og mot dyp på over 400 meter sentralt i fjorden. Det er ingen terskel mellom anlegget og fjordens sentrale dypområde. Under anlegget består bunnen for en stor del av fjell og stein, samt silt og noe skjellsand.


For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Svartfjell er sertifisert i henhold til følgende standarder:

              
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen