Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Storholmen matfiskanlegg

Lokaliteten ligger utenfor Storholmen, Bekkarfjorden i Vargsundet, Alta kommune i Finnmark.

Anlegget ligger langs land med skråning sørøst for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land og brattere og noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 48 – 81 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på ca. 255 m i Vargsundet. Under anlegget består bunnen i hovedsak av stein og fjell med noe skjellsand. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og Vargsundets sentrale dypområde.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Storholmen er sertifisert i henhold til følgende standarder:

    
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen