Skinnstakkvika matfiskanlegg

Lokaliteten ligger ved Skinnstakkvika på vestsiden av Ryggefjorden i Måsøy kommune, Finnmark

Lokaliteten ligger sørvest i fjorden mellom land og Hamnegrunnen, med en dybde under anlegget på 40– 100 meter. Der anlegget er tenkt plassert skråner bunnen relativt bratt ned mot dyp på 120 meter. Videre ut fjorden øker dybden til over 200 meter. Det er ingen terskel av betydning mellom anlegget og fjordens dypområde, heller ikke mot dypområdene utenfor fjorden. Under anlegget består bunnen av stein og silt.

Tilbake til toppen