Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Rivarbukt matfiskanlegg

Lokaliteten ligger i ved den nordre bredden av Langfjorden i Alta kommune i Finnmark.

Lokaliteten er moderat eksponert for vind og bølger fra sørvest og er relativt godt skjermet i øvrige retninger. Bunnen skråner slakt og jevnt ut fra Aspenes i nord gjennom lokaliteten til 124 meters dyp sentralt i Langfjorden. Langfjorden er avgrenset med to terskler, begge på ca. 85 meters dyp ved Eidsnes og Steinbakken øst for lokaliteten. Sentralt på lokaliteten er dybden 70 – 90 m.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Rivarbukt er sertifisert i henhold til følgende standarder:

              
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen