Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Olderfjord matfiskanlegg

Lokaliteten ligger i ved den østlige bredden av Olderfjorden på Seiland i Alta kommune i Finnmark.

Anlegget ligger over en ryggformasjon som har dybder fra 50 meter i sør til 60 meter i nord. Ved lokaliteten skrår bunnen jevnt og relativt slakt ned mot det sentrale Vargsundet som har et dyp på 170 meter.

Sertifiseringer

Olderfjord er sertifisert i henhold til følgende standarder:

              
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen