Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Komagnes matfiskanlegg

Lokaliteten ligger nord i Vargsundet utenfor Komagnes, Kvalsund kommune i Finnmark.

Anlegget ligger skrått ut fra land, med en dybde under anlegget på 59 -73 meter. Bunnen skråner relativt bratt ut fra land, slakere gjennom anlegget og videre mot dyp på over 160 meter sentralt i fjorden. Det er ingen terskel mellom anlegget og fjordens sentrale dypområde. Under anlegget består bunnen for en stor del av steinbunn og silt.

For informasjon om fiskehelse og lus på denne lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Komagnes er sertifisert i henhold til følgende standarder:

              
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen