Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Hjartøy Matfiskanlegg

Lokaliteten ligger i Mjåvika utenfor Hjartøy i Mulfjorden i Steigen kommune i Nordland

Anlegget ligger langs land med skråning øst for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land, og brattere og noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 69 – 117 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på over 220 m sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for en stor del av skjellsand og stein med noe fjellbunn

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Hjartøy er sertifisert i henhold til følgende standarder:

              
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen