Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Hellarvika Matfiskanlegg

Lokaliteten ligger utenfor Furuneset på vestsiden av Vinkfjorden i Steigen kommune i Nordland

Anlegget ligger tilnærmet parallelt med land. Bunnen skråner relativt bratt og noe ujevnt ut fra land gjennom anleggslokaliseringen med 50 – 90 meters dyp og videre bratt ut mot dyp på over 200 m sentralt i fjorden. Under anleggets sentrale del løper en ryggformasjon ut fra land.

For informasjon om lus og fiskehelse på lokaliteten, se BarentsWatch

Sertifiseringer

Hellarvika er sertifisert i henhold til følgende standarder:

              
   

Les mer om våre sertifiseringer og hva de betyr her: Våre sertifiseringer


Tilbake til toppen