Anevik

Lokaliteten Anevik ligger i Anevika i Økssundet øst for Lundøya i Steigen kommune i Nordland

Anlegget ligger langs land med skråning øst for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land, og brattere og noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 76 – 208 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på over 600 meter sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for det meste av fjell.

Tilbake til toppen