Våre sertifiseringer

Cermaq Norway er sertifisert etter noen av verdens strengeste standarder for produksjon av laks. Vi har kvalitetskontroll i alle ledd i verdikjeden vår, fra rogn til laksen er levert til kunden.

 

             

Aquaculture Stewardship Council (ASC) er en internasjonal miljøstandard for produksjon av laks. ASC-standarden stiller strenge krav i forhold til miljøbelastning, sosialt ansvar og dyrevelferd, og krever at vi rapporterer åpent om våre resultater. Målet er å sertifisere alle anleggene våre etter denne standarden. Klikk her for å se vår ASC-rapportering.

Alle Cermaq Norways slakterier er sertifisert etter ASC Chain of Custody, som stiller krav i forhold til sporbarhet og massebalanse.

 

Sertifikater:

ASC Chain of Custody-sertifikat - slakteri Steigen (N-2284)

ASC Chain of Custody-sertifikat - slakteri Hammerfest (F-430)     

       

Cermaq Norway er sertifisert etter GlobalG.A.P. Dette er en globalt anerkjent standard for produksjon av oppdrettsfisk. Standardens fokus er å sikre trygg og sporbar sjømat til forbrukeren, og en ansvarlig produksjon i forhold til dyrevelferd, miljø, ansatte og samfunn.   

 

Sertifikater:    

GlobalG.A.P sertifikat

GlobalG.A.P Risk Assessment on Social Practices (GRASP) sertifikat


ISO 9001 er en internasjonal standard som setter krav når det gjelder systemer, ledelsesansvar, dokumenthåndtering, kundefokus, planlegging, kommunikasjon, ressursstyring, innkjøp, prosess, sporbarhet, avvikshåndtering og verifikasjon og forebyggende tiltak.    

 

Sertifikater:

ISO 9001 sertifikat

         

ISO 14001 er en internasjonal standard for god miljøstyring. Standarden krever at vi kartlegger miljøaspekter, fastsetter miljøpolitikk, mål, delmål og programmer, driftskontroll, beredskap og innsats, samsvarsvurdering og kontroll med registreringer.

 

Sertifikater:

ISO 14001 sertifikat

  

ISO 22000 er en internasjonal standard for matvaretrygghet. Sertifiseringen sikrer at vår laks er produsert i henhold til alle krav relatert til matvaretrygghet.

 

Sertifikater:

ISO 22000 sertifikat

             

OHSAS 18001 er en internasjonal standard for arbeidsmiljø. Standarden dekker temaer som planlegging, fareidentifikasjon, risikovurdering, arbeidsmiljøledelse, bevissthet og kompetanse, opplæring, kommunikasjon, beredskap og respons, ytelsesmåling og forbedringsaktiviteter.

 

Sertifikater:       

OHSAS 18001 sertifikat

 

Andre sertifikater:

HACCP-godkjenning Hammerfest (F430) 
HACCP-godkjenning Steigen (N2284)

US Food and Drug Administration godkjenning Hammerfest (F430)
US Food and Drug Administration godkjenning Steigen (N2284)

 

Tilbake til toppen