Forebyggende fiskehelse

Forebyggende fiskehelse er noe av det viktigste vi jobber med i Cermaq

Cermaq produserer og selger sunn og næringsrik laks på en bærekraftig måte. For å sikre at fisken er av best mulig kvalitet, og at vi oppfyller de strengeste krav til bærekraft, er forebyggende fiskehelse noe av det viktigste vi jobber med.

Å jobbe forebyggende med fiskehelse innebærer å være i forkant, for å sikre at fisken gjennom hele livssyklusen holder seg frisk. På den måten kan vi unngå håndtering og behandling av fisken, som både er med på å svekke fiskehelse og velferd, og men også kan ha innvirkning på miljøet.

God forebyggende fiskehelse handler i bunn og grunn om god drift og sunn fornuft.

Viktige elementer innen forebyggende fiskehelse:

 • Vannkvalitet – gi laksen et optimalt miljø å leve i
 • Rognkvalitet – kvalitetssikre grunnlaget for vår produksjon
 • Smoltkvalitet – gi laksen en best mulig forutsetting for å leve i sjøen
 • Ernæringstatus – gi laksen best mulig forutsetninger for en god helse
 • Vaksinasjon – trigge og benytte seg av laksens eget infeksjonsbekjempelsesapparat
 • Områdeforvalting – optimalisere drift og samhandlinger med tanke på konsekvenser for villfisk og andre aktører
 • Reduksjon av stress – gi laksen forutsetninger for god helse og velferd
 • Bio-sikkerhet (vask og desinfeksjon) – oppnå best mulig hygiene og minimalisere risiko for smitte
 • God diagnostikk - sikre god og korrekt oversikt over helse og sykdomsstatus
 • Overvåkning av patogen - forutse utbrudd og kunne unngå eller redusere effekten av dem, dvs rett tiltak til rett tid
 • Gode holdninger hos våre ansatte - sikre at laksen håndteres skånsomt og med respekt
 • Fornuftig bruk og kontroll med legemidler og kjemikalier - begrense bruken til det absolutt nødvendige

Tilbake til toppen