Veggfjell Matfiskanlegg

Lokaliteten ligger nordøst for Vegglandet i Sagfjorden i Hamarøy kommune i Nordland

Anlegget ligger tilnærmet parallelt med land. Bunnen skråner relativt bratt og noe ujevnt ut fra land gjennom anleggslokaliseringen med 50 – 100 meters dyp og videre bratt ut mot dyp på over 200 m sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for en stor del av en bratt fjellside med enkelte smale fjellhyller og mindre platå

Tilbake til toppen