Tuvan matfiskanlegg

Lokaliteten ligger utenfor Tuvan i Langfjorden i Alta kommune.

Anlegget ligger langs land med skråning nord for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land, og videre gjennom anleggslokaliseringen med 60 – 100 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på 131 m sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for en stor del av fjell og stein. Det er ingen terskeldannelser mellom lokaliteten og fjordens sentrale dypområde.

Tilbake til toppen