Svartfjell Matfiskanlegg

Lokaliteten ligger i Storvika utenfor Svartfjell i Sagfjorden i Steigen kommune i Nordland

Anlegget ligger skrått ut fra land, med en dybde under anlegget på 44 -156 meter. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land, brattere gjennom anlegget og mot dyp på over 400 meter sentralt i fjorden. Det er ingen terskel mellom anlegget og fjordens sentrale dypområde. Under anlegget består bunnen for en stor del av fjell og stein, samt silt og noe skjellsand

Tilbake til toppen