Vis Anlegg Mainstream i et større kart

Rivarbukt matfiskanlegg

Lokaliteten ligger i ved den nordre bredden av Langfjorden i Alta kommune i Finnmark.

Lokaliteten er moderat eksponert for vind og bølger fra sørvest og er relativt godt skjermet i øvrige retninger. Bunnen skråner slakt og jevnt ut fra Aspenes i nord gjennom lokaliteten til 124 meters dyp sentralt i Langfjorden. Langfjorden er avgrenset med to terskler, begge på ca. 85 meters dyp ved Eidsnes og Steinbakken øst for lokaliteten. Sentralt på lokaliteten er dybden 70 – 90 m.

Tilbake til toppen