Vis Anlegg Mainstream i et større kart

Olderfjord matfiskanlegg

Lokaliteten ligger i ved den østlige bredden av Olderfjorden på Seiland i Alta kommune i Finnmark.

Anlegget er flyttet fra den opprinnelige plasseringen over forsenkningen nordvest for
prøvetakingsstasjonene, til å ligge over en ryggformasjon som har dybder fra 50 meter i sør
60 meter i nord. Ved lokaliteten skrår bunnen jevnt og relativt slakt ned mot det sentrale
Vargsundet som har et dyp på 170 meter.

Tilbake til toppen