Martnesvika sjøanlegg

Anlegget ligger utenfor Martnesvika i Mørsvikfjordens ytre del i Steigen kommune i Nordland.

Anlegget ligger langs land med skråning nord for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land og videre gjennom anleggslokaliseringen med 60 – 107 meters dyp. Videre skråner bunnen brattere ut mot dyp på over 430 meter i Mørsvikfjorden.

Under anlegget består bunnen i hovedsak av fjell med noe stein og silt.

Tilbake til toppen