Vis Anlegg Mainstream i et større kart

Komagnes matfiskanlegg

Lokaliteten ligger nord i Vargsundet utenfor Komagnes, Kvalsund kommune i Finnmark.

Anlegget ligger skrått ut fra land, med en dybde under anlegget på 59 -73 meter. Bunnen skråner relativt bratt ut fra land, slakere gjennom anlegget og videre mot dyp på over 160 meter sentralt i fjorden. Det er ingen terskel mellom anlegget og fjordens sentrale dypområde. Under anlegget består bunnen for en stor del av steinbunn og silt.

Tilbake til toppen