Hjartøy Matfiskanlegg

Lokaliteten ligger i Mjåvika utenfor Hjartøy i Mulfjorden i Steigen kommune i Nordland

Anlegget ligger langs land med skråning øst for anlegget. Bunnen skråner relativt slakt ut fra land, og brattere og noe ujevnt gjennom anleggslokaliseringen med 69 – 117 meters dyp. Videre skråner bunnen ut mot dyp på over 220 m sentralt i fjorden. Under anlegget består bunnen for en stor del av skjellsand og stein med noe fjellbunn

Tilbake til toppen