Hellarvika Matfiskanlegg

Lokaliteten ligger utenfor Furuneset på vestsiden av Vinkfjorden i Steigen kommune i Nordland

Anlegget ligger tilnærmet parallelt med land. Bunnen skråner relativt bratt og noe ujevnt ut fra land gjennom anleggslokaliseringen med 50 – 90 meters dyp og videre bratt ut mot dyp på over 200 m sentralt i fjorden. Under anleggets sentrale del løper en ryggformasjon ut fra land

Tilbake til toppen