Elvevika

Sjø-lokaliteten Elvevika ligger på vestsiden av Ryggefjorden i Måsøy kommune.

-

Tilbake til toppen