Våre fokusområder

Vi produserer bærekraftig laks. Det betyr at vi jobber kontinuerlig med å sikre bærekraftig praksis i alle aspekter i vår drift, gjennom hele verdikjeden.

Bærekraft i Cermaq betyr å produsere sunn og næringsrik laks på en miljømessig, sosial og økonomisk ansvarlig måte, gjennom sterke partnerskap, åpenhet og resultater hvor vi fokuserer på de områdene hvor vi har størst påvirkning;

Sunn og næringsrik mat
; fiskehelse og velferd, fôringredienser, produktkvalitet
Levende hav; biodiversitet, biosikkerhet, blå økonomi
Menneskefokus; sikkerhet og arbeidsplass, relasjoner med lokalsamfunn, menneskerettigheter
Ansvarlig produksjon; hele verdikjeden, sertifiseringer, mer enn etterlevelse av regelverk
Klimatiltak: tilpasning, utslipp, innovasjon

Hvordan vi jobber med fokusområdene våre:

Sterke partnerskap:

Vi samarbeider på viktige områder, deler kunnskap og engasjerer oss i å finne løsninger på felles utfordringer; med lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet, med kundene, med næringen og med andre partnere.

Åpenhet:

For å skape tillit, oppnå troverdighet og bli verdsatt som ansvarlig av våre kunder, lokalsamfunn, myndigheter, forretningspartnere og samfunnet generelt. Våre eksternt reviderte bærekrafts- og årsrapporter og resultatoppdateringer er eksempler på hvordan vi jobber i forhold til åpenhet.

Resultater

Vi jobber kontinuerlig for å skape bærekraftige resultater på de områdene hvor vi har størst påvirkning, og driver innovasjon for å skape langsiktig verdi for samfunnet. En måte å oppnå dette på er ASC (Aquaculture Stewardship Council)-sertifisering.
Tilbake til toppen