Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Lokalt engasjement

Lokal medspiller, arbeidsgiver og vekstgenerator

En av Cermaqs kjerneverdier er Selskapets ansvar overfor samfunnet. Vi har et ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår virksomhet, og vi er opptatt av å drive vår virksomhet på en ansvarlig måte som skaper verdier for samfunnet. 

Vi har virksomhet i mange lokalsamfunn. Vår produksjon er ofte lokalisert i områder hvor vi er med på å opprettholde sysselsetting og aktivitet. Den lokale og regionale betydningen av virksomheten vår når langt ut over dem som jobber direkte i næringen med å fôre, røkte, slakte og selge fisk. Hvert årsverk i den norske havbruksnæringen skaper i tillegg nesten to årsverk i andre næringer. Dette omfatter alle som lever av å produsere og reparere utstyr til anleggene, transportere gods og personell og tilby tjenester som mat og overnatting.

Å være en pålitelig partner i lokalområdene er viktig for å kunne drive selskapet på en god måte, og for at vi skal kunne tiltrekke oss og beholde dyktige medarbeidere.

Dialog, folkemøter, generell åpenhet og revidert bærekraftsrapportering er noen av verktøyene vi bruker for å vise hvordan vi driver og hvilke resultater vi har.Strandrydde-aksjon 2018

Sommeren 2018 hadde vi strandryddeaksjon i både Nordland og Finnmark.

Ved hjelp av 18 ungdommer som jobbet hos oss som sommervikarer klarte vi å fjerne tilsammen 45 kubikk søppel fra strender og fjordsystemer i Steigen.

Ungdom med sommerjobb i Cemaq bidra med strandrydding i Nordland i 2018

Foto: Gjert-Are Valberg, Lokalavisa NordSalten

I Finnmark ryddet vi ved hjelp av 8 sommervikarer nesten 20 kilometer med strandlinje. På de 20 kilometerne ble det fjernet 24 kubikk med søppel. Det tilsvarer 343 avfalls-sekker a 70 liter. 

I tillegg ble det i en egen aksjon fjernet 520 kilo søppel fra strandlinjen i Hammerfest/Rypefjord-området. 

Ungdom med sommerjobb i Cermaq bidro med strandrydding i Finnmark


Strandrydde-aksjon 2017

Sommeren 2017 tilbød Cermaq sommerjobb til 40 ungdommer i Nordland. Mange av disse deltok i Cermaqs strandrydde-aksjon i Steigen-området.

Aksjonen, som pågikk gjennom hele sommeren, resulterte i 487 sekker med søppel. Ungdommene som deltok i strandrydde-aksjonen bidro til at hele lokalsamfunnet får tilgang til rene og ryddige strender og rekreasjonsområder. I tillegg ble enorme mengder plast, som vi vet utgjør en stor trussel for fisken i fjordene og havet, fjernet.

Cermaq samarbeidet med Østbø og Iris for å få kjørt bort og avhendet/resirkulert avfallet som ble plukket.

Se hjemmesidene til Iris for oversikt over resultatene fra Strandryddeaksjonen i regionen.


Tilbake til toppen