Globalt samarbeid

Globale utfordringer kan kun løses gjennom samarbeid og partnerskap, og Cermaq støtter og deltar I globale initiativer med målsetting om å forbedre miljømessige, sosiale og økonomiske forhold globalt.

Noen av de globale initiativene Cermaq deltar i:

Global salmon initiative (GSI)

Global Salmon Initiative (GSI) er et lederstyrt initiativ fra globale lakseprodusenter som fokuserer på å få til betydelige fremskritt når det gjelder å finne bærekraftige kilder til sunne proteiner for å mette en økende verdensbefolkning, og samtidig minimalisere det miljømessige fotavtrykket, og fortsette å forbedre det sosiale bidraget.

GSI medlemmene utgjør 50 prosent av den globale lakseproduksjonen, og forplikter seg til betydelige forbedringer i bærekraften i virksomhetene sine.

GSI har tre prioriterte fokusområder; biosikkerhet, råvarer til fôr og å innfri bransjestandarder. GSI-medlemmenes felles mål er å sertifisere anlegg etter ASC-standarden (Aquaculture Stewardship Council) innen 2020.


EAT

EAT initiative har sitt utspring i Stockholm Resilience Centre. EAT søker å stimulere til tverrfaglig forskning for å løse verdens behov økende behov for sunn mat og bærekraftsutfordringene verden står overfor. EAT tilrettelegger for samarbeid mellom politikere og myndigheter, forskning, akademia og næringsliv for å forbedre ernæring og matsikkerhet, og samtidig håndtere globale helse- og miljøutfordringer som overvektsepidemien og klimaendringer og degradering av økosystemer. 

Cermaq er samarbeidspartner med EAT.

Tilbake til toppen