Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

ASC-rapportering

Cermaq har som mål å sertifisere alle våre anlegg etter ASC-standarden.

Aquaculture Stewardship Council-standarden er en frivillig 3. parts sertifisering der vi som produsent må dokumentere at vår virksomhet medfører minst mulig belastning på miljøet, at vi viser sosial ansvarlighet og at vi åpent rapporterer våre resultater.

På denne siden finnes OPPDATERT MIJØINFORMASJON for våre anlegg som er ASC-sertifisert eller holder på å bli sertifisert

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2019 oppsummeres i bærekraftsrapporten

ASC-sertifiserte lokaliteter

(Eller i ferd med å sertifiseres)

Lokalitet

Status

Anevik Sertifisert
Børøya
Sertifisert
Dypeidet
Sertifisert
Elvevika
Sertifisert
Gisløy S
Sertifisert
Hamnefjord
Sertifisert
Hellarvika
Sertifisert
Hjertøya
Sertifisert
Horsvågen
Sertifisert
Hundbergan
Sertifisert
Husfjord
Sertifisert
Jernelva
Sertifisert
Komagnes
Sertifisert
Kråkevika
Sertifisert
Langøyhovden
Sertifisert
Martnesvika
Sertifisert
Marøya
Sertifisert
Nordnes
Sertifisert
Oksøy
Utgått re-sertifiseres
Olderfjord
Sertifisert
Rivarbukt
Sertifisert
Skinnstakkvika
Utgått re-sertifiseres
Slettnes
Sertifisert
Sommarbukt
Sertifisert
Store Lerresfjord
Sertifisert
Storholmen  Sertifisert
Svartfjell
Sertifisert
Tuvan
Sertifisert
Vassvika
Sertifisert
Veggfjell Sertifisert
Ytre Koven
Sertifisert
Ånderbakk
Sertifisert

Aquaculture Stewardship Council sertifisering  omfatter offentlig rapportering av enkelte miljøkriterier som er spesielt viktig for biologisk mangfold. Dette gjelder rømming, lakselus, og døde fugler eller pattedyr.


Uforklarlige tap

Rapportert ved slakting

Lokalitet

Dato

Anevik

17G: 98,66% (-1,34%)

Nordnes

17G: 98,28% (-1,72%)
Store Lerresfjord 101,02% (+1,02%)

Veggfjell

17G: 99,81% (-0,19%)

Oksøy

18G: 99,63% (-0,37%)

Skinnstakkvika

96.2% (-3,8%)
Martnesvika 99,4% (-0,6%)
Sommarbukt 18G: 99,64% (-0,36%)
Rivarbukt 18G: 101,74% (+1,74%)
Tuvan 18G: 101,98% (+1,98%)
Ytre Koven 18G: 101,36% (+1,36%)
Svartfjell 103,8% (+3,8%)
Langøyhovden 17G: 96,32% (-3,68%)
Dypeidet 17G: 102,3% (+2,3%)
Olderfjord 17G: 100,8% (+0,8%)
Storholmen 17G: 100,1% (+0,1%)
Komagnes 17G: 100,54% (+0,54%)
Jernelva  17G: 99,41% (-0,59%)
Elvevika 18G: 101,2% (+1,2%)
Ånderbakk  18G: 101,45% (+1,45%)
Hjertøya  18G: 99,7% (-0,30%)
Hellarvika  18G: 94,1% (-5,90%)
Flehammer  
Gisløy S 18G: 98,73% (-1,27%)
Husfjord
18G:  101,65% (+1,65%)
Hamnefjord
18G: 98,69% (-1,31%)
Slettnesfjord
18G: 101,63% (+1,63%)
Hundbergan
12G: 94,61% (-5,39)
Vassvika
16G: 96,86% (-3,14)
Marøya
16G: 96,18% (-3,18)
Horsvågen 16G: 97,79% (-2,21%)
Børøya 10G 99,12% (-0,88%)
Kråkevik 17G: 99,07% (-0,93%)

Uforklarlig tap beregnes som: antall utsatt smolt -  dødelighet - slakt. Beregningen skal sikre kontroll på fisken og avdekke alt tapt av fisk som ikke kan forklares eller dokumenteres. Dødelighet på fugl eller pattedyr

Publiseres innen 30 dager etter hendelse

 

Lokalitet

Dato

Anevik

1 måke (04.09.15)

Nordnes

2015: 1 måke (18.05.15), 1 måke (17.06.15), 1 måke (13.07.15), 1 måke (08.09.15), 1 måke (29.10.15)

2016: 1 måke (18.01.2016), 1 måke (13.04.2016), 4 ærfugl (13.07.2016 i klem mellom not og luseskjørt), 1 måke (02.09.2016), 1 måke (21.10.2016)

2017: 
1 gråhegre (19.05.17), 
1 gråhegre (02.06.17)
4 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (20.11.17)
4 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (29.11.17)

1 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (13.12.17)

2 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (14.12.17)

1 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (15.12.17)

31.12.2019: 1 ravn funnet død i fuglenettet

02.01.2020: 1 ærfugl druknet mellom ring og luseskjørt

Store Lerresfjord

1 måke (16.06.15), 1 måke (06.08.15), 1 alkefugl (28.11.15) 

12.11.2019: 2 kråker funnet død i taknett

02.11.2019: 1 ærfugl funnet død mellom luseskjørt og not

30.12.2019: 1 måke funnet død i taknett

Veggfjell

1 måke (18.08.16) 
1 Gråmåke (Larus argentatus) (23.10.2017)
1 Teist (Cepphus grylle) (26.10.2017)
1 kråke (18.12.2017)

1 terne, funnet død i merde (23.08.18)

1 nise (Phocoena phocoena) fanget i beredskapsgarn, omkommet, 16.09.2018

Oksøy

4 måker, (29.08.2019) mest sannsynlig gråmåke
Skinnstakkvika

1 måke 04.05.16
1 måke 03.06.16

1 svartbak (Larus marinus) 14.01.2018, satt fast i taknett

28.05.2019: 1 skårunge

19.11.2019: 1 gråmåke

 

Martnesvika 1 måke 28.08.2016, fast i taknett
2 måker 22.09.2017, fast i taknett
1 måke 10.11.2017, fast i taknett
1 måke 04.01.2018, fast i taknett
Sommarbukt 1 måke 10.02.17
1 måke 04.05.17 
1 måke 07.05.17
1 måke 09.01.18 
09.03.2019: 1 måke
28.08.2019. 1 gråmåke (Larus argentatus) funnet fast i taknett.
Rivarbukt 1 måke 03.11.16
1 måke 04.04.17
2 måker 17.06.17
1 måke 28.07.17
1 måke 03.08.17
1 kråke 28.11.18
1 måse 16.04.19
Tuvan 1 måke 07.12.16
1 måke 08.06.17
1 måke 17.07.17
1 måke 12.09.17
1 måke 14.09.17
1 gråmåke 25.02.2020  funnet død i fuglenett
Ytre Koven

1 måke 28.11.16
1 måke 01.01.17
1 måke 23.03.17
1 svartbak 15.12.17

Svartfjell 26.07.2015 - 1 Kråke (Corvus corone cornix)
30.07.2015 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
26.01.2016 - 1 Svartbak (Larus marinus)
26.01.2016 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
24.10.2016 - 2 Gråmåker (Larus argentatus)
13.09.2019 3 stk ærfugl, (Somateria mollissima) satt seg fast i beredskapsgarn. Garn tatt opp umiddelbart etter dette.
Langøyhovden 06.08.2017 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
26.10.2018 1 gråmåke (Larus argentatus)
10.11.2019 2 ryper funnet død i merd
08.07.2020  1 måke funnet død i merd
Dypeidet Ingen registrerte tilfeller
Olderfjord 23.03.2018  1 måke, funnet død i merd
25.03.2018 — 1 måke, funnet død i merd
19.05.2018  1 måke, funnet død i merd
23.05.2019  2 måke funnet død i taknett
21.06.2019 1 måke funnet død i taknett
18.09.2019 1 måke funnet død i taknett
19.05.2020  1 måke funnet død i taknett
14.06.2020  1 svartbak funnet død i taknett
Storholmen 19.03.2018  1 kråke, død i taknett
05.06.2019 3 måker, fast i taknett
09.06.2019 2 måker, fast i taknett
19.09.2019 1 rype (lagopus lagopus), funnet død i merd
27.05.2020  1 måke funnet død i taknett
Komagnes 03.02.2017 1 gråmåke, i taknett
23.09.2017 1 gråmåke, fast i taknett
12.12.2017 1 gråmåke, i taknett
26.02.2018 1 kråke, fast i taknett
08.05.2019 1 måke fast i taknett
17.07.2020  1 gråmåke, fast i taknett
Jernelva 03.02.2017 1 gråmåke, fast i taknett
15.05.2017 1 gråmåke, fast i taknett
12.12.2017 1 gråmåke, fast i taknett
21.04.2018 1 gråmåke, fast i taknett
Elvevika 27.11.19 1 svartbak funnet i taknett
21.10.19 1 gråmåke funnet skadet, måtte avlives
28.05.2019 1 måke, funnet død i merd
Ånderbakk 10.11.2018 - 1 måke, funnet død i merde
Hjertøya

11.01.2017  1 måke, funnet død utenfor merde
11.05.2017  1 hegre, funnet død i merde

16.04.2018 - 1 hegre, funnet død i merde
03.05.2018 - 1 måke, funnet død utenfor merde
05.05.2018 - 1 måke, funnet død i merde 3
07.08.2018 - 1 måke, funnet død utenfor merde

17.07.2019 1 måke, funnet død utenfor merde

15.05.2020  1 måke, funnet død i merde

Hellarvika 05.02.2019  1 gråmåke funnet død i fuglenett
26.02.2019 1 måke, funnet i dårlig forfatning i merde. Avlivet etter forsøk på å få den til å fly.
Flehammer  
Gisløy S  13.01.2019 Gråmåke (ung fugl). Hang fast i fuglenett
Slettnesfjord 03.01.2018  Kråke funnet død i taknett
04.09.2018  Gråmåke funnet død i taknett
02.06.2019 Svartbak funnet død i taknett
Husfjord 06.05.2019  3 unge gråmåker funnet døde i taknett
16.05.2019 2 gråmåker funnet døde i taknett
19.05.2019  2 gråmåker funnet døde i taknett
21.08.2019  5 gråmåker funnet døde i merde og taknett
Hundbergan 04.01.2019 Gråmåke funnet død i fuglenett
05.01.2019 Svartbak funnet død i fuglenett
12.06.2019  Lirype funnet druknet i merd.
02.07.2019 Fiskemåke funnet død i taknett
26.07.2019 Gråmåke druknet i merd
22.08.2019 Fiskemåke druknet i merd
29.09.2019 Måke funnet død i fuglenett
Vassvika
21.07.2015 1 fiskemåke funnet død i merd
19.11.2017 1 måke funnet død utafor merd
Marøya 28.08.2016 2 måker funnet døde i fuglenett
08.09.2016 1 skarv funnet død i merde
24.06.2017 1 måke funnet død i merde
15.07.2017 1 måke funnet død utafor merd
05.02.2019 1 måke funnet død i fuglenett
01.01.2020 1 kråke funnet død i merde
Horsvågen
Børøya 16.01.2020  1 måke funnet død i fuglenett
Kråkevik 14.06.2018 1 måke funnet død i merd
24.07.2018 1 måke funnet død i merd
03.09.2019 1 måke funnet død i merd
11.06.2020  1 måke funnet skadet i taknett, ble avlivet etter tilstand ble sjekket.Listeførte sykdommer

 

Lokalitet

Dato

Anevik

Ingen

Nordnes

17.07.2020: ILA
Store Lerresfjord Ingen

Veggfjell

Ingen

Oksøya

Ingen

Skinnstakkvika

Ingen
Martnesvika Ingen
Sommarbukt Ingen
Rivarbukt Ingen
Tuvan Ingen
Ytre Koven Ingen
Svartfjell Ingen
Langøyhovden Ingen
Dypeidet Ingen
Olderfjord Ingen
Storholmen Ingen
Komagnes Ingen
Jernelva Ingen
Elvevika Ingen
Ånderbakk Ingen
Hjertøya Ingen
Hellarvika Ingen
Flehammer Ingen
Gisløy S Ingen
Hammer Ingen
Husfjord
Ingen
Hamnefjord
Ingen
Slettnes
Ingen
Hundbergan  
Ingen
Vassvika
Ingen
Marøya
09.07.2020: ILA
Horsvågen Ingen
Børøya Ingen
Kråkevik Ingen

 


Lakselus

Rapporteres hver uke

Bærekraftsrapporten for 2018 rapporteres lakselus for hele Cermaq per land per måned.

På lusedata.no kan man se ukentlige rapporterte tall på luseforekomst for hele landet per fylke (for alle selskaper).

Oversikt over luserapportering finnes sammen med kart og annen informasjon om hver anlegg.

Lokalitet

Anevika

Nordnes

Store Lerresfjord     

Veggfjell

Oksøya

Skinnstakkvika

Martnesvika
Sommarbukt
Rivarbukt
Tuvan
Ytre Koven
Svartfjell
Langøyhovden
Dypeidet
Olderfjord
Storholmen
Komagnes
Jernelva
Elvevika
Ånderbakk
Hjertøya
Hellarvika
Flehammer
Gisløy S
Hammer
Husfjord
Hamnefjord
Slettnes
Hundbergan
Vassvika
Marøya
Horsvågen
Børøya
Kråkevik

 


Om ASC-standarden og Cermaqs resultater

CERMAQS ASC-SERTIFISERINGER
Se informasjon om Cermaq-anlegg som er ASC-sertifisert i Chile og i Canada

CERMAQS BÆREKRAFTS-RESULTATER
Cermaq rapporter en rekke miljøindikatorer og HMS indikatorer i den årlige bærekraftsrapporten.

LUSEDATA FOR NORGE
lusedata.no kan man se ukentlige rapporterte tall på luseforekomst for hele landet per fylke (for alle selskaper).

ASC-STANDARDEN
Les mer om ASC-standarden og alle de 152 kriteriene som inngårTilbake til toppen