ASC-rapportering

Cermaq har som mål å sertifisere alle våre anlegg etter ASC-standarden.

Aquaculture Stewardship Council-standarden er en frivillig 3. parts sertifisering der vi som produsent må dokumentere at vår virksomhet medfører minst mulig belastning på miljøet, at vi viser sosial ansvarlighet og at vi åpent rapporterer våre resultater.

På denne siden finnes OPPDATERT MIJØINFORMASJON for våre anlegg som er ASC-sertifisert eller holder på å bli sertifisert

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2017 oppsummeres i bærekraftsrapporten

ASC-sertifiserte lokaliteter

(Eller i ferd med å sertifiseres)

Lokalitet

Status

Anevik

Sertifisert

Nordnes

Sertifisert

Store Lerresfjord

Sertifisert

Veggfjell

Sertifisert

Oksøy

Sertifisert

Skinnstakkvika

Sertifisert
Martnesvika Sertifisert
Sommarbukt Sertifisert
Rivarbukt Sertifisert
Tuvan Sertifisert
Ytre Koven Sertifisert
Svartfjell Sertifisert
Langøyhovden Sertifisert
Dypeidet Sertifisert
Olderfjord Sertifisert
Storholmen Sertifisert
Komagnes Sertifisert
Jernelva Sertifisert
Elvevika skal sertifiseres

Aquaculture Stewardship Council sertifisering  omfatter offentlig rapportering av enkelte miljøkriterier som er spesielt viktig for biologisk mangfold. Dette gjelder rømming, lakselus, og døde fugler eller pattedyr.


Uforklarlige tap

Rapportert ved slakting

Lokalitet

Dato

Anevik

Slakteavvik: 97,5% (-2,56%), relatert til høy dødelighet tidlig i generasjonen

Nordnes

Slakteavvik: 100,33% (+0,33%)
Store Lerresfjord Slakteavvik: 101,02% (+1,02%)

Veggfjell

Slakteavvik: 100,7% (+0,7%)

Oksøy

Slakteavvik: 98,8% (-1,2%)

Skinnstakkvika

Slakteavvik: 96.2% (-3,8%)
Martnesvika Slakteavvik: 99,4% (-0,6%)
Sommarbukt Slakteavvik: 97,14% (-2,86%)
Rivarbukt Slakteavvik: 98,99% (-1,01%)
Tuvan Slakteavvik: 99,61% (-0,39%)
Ytre Koven Slakteavvik: 101,21% (+1,21%)
Svartfjell Ikke slaktet ut enda
Langøyhovden Ikke slaktet ut enda
Dypeidet Ikke slaktet ut enda
Olderfjord  
Storholmen  
Komagnes  
Jernelva  
Elvevika  

Uforklarlig tap beregnes som: antall utsatt smolt -  dødelighet - slakt. Beregningen skal sikre kontroll på fisken og avdekke alt tapt av fisk som ikke kan forklares eller dokumenteres. 

 


Dødelighet på fugl eller pattedyr

Publiseres innen 30 dager etter hendelse

 

Lokalitet

Dato

Anevik

1 måke (04.09.15)

Nordnes

2015: 1 måke (18.05.15), 1 måke (17.06.15), 1 måke (13.07.15), 1 måke (08.09.15), 1 måke (29.10.15)

2016: 1 måke (18.01.2016), 1 måke (13.04.2016), 4 ærfugl (13.07.2016 i klem mellom not og luseskjørt), 1 måke (02.09.2016), 1 måke (21.10.2016)

2017: 
1 gråhegre (19.05.17), 
1 gråhegre (02.06.17)
4 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (20.11.17)
4 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (29.11.17)

1 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (13.12.17)

2 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (14.12.17)

1 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (15.12.17)

Store Lerresfjord

1 måke (16.06.15), 1 måke (06.08.15), 1 alkefugl (28.11.15) 

Veggfjell

1 måke (18.08.16) 
1 Gråmåke (Larus argentatus) (23.10.2017)
1 Teist (Cepphus grylle) (26.10.2017)
1 kråke (18.12.2017)

1 terne, funnet død i merde (23.08.18)

Oksøy

0
Skinnstakkvika

1 måke 04.05.16
1 måke 03.06.16

1 svartbak (Larus marinus) 14.01.2018, satt fast i taknett

 

Martnesvika 1 måke 28.08.2016, fast i taknett
2 måker 22.09.2017, fast i taknett
1 måke 10.11.2017, fast i taknett
1 måke 04.01.2018, fast i taknett
Sommarbukt 1 måke 10.02.17
1 måke 04.05.17 
1 måke 07.05.17
1 måke 09.01.18 
Rivarbukt 1 måke 03.11.16
1 måke 04.04.17
2 måker 17.06.17
1 måke 28.07.17
1 måke 03.08.17
Tuvan 1 måke 07.12.16
1 måke 08.06.17
1 måke 17.07.17
1 måke 12.09.17
1 måke 14.09.17
Ytre Koven

1 måke 28.11.16
1 måke 01.01.17
1 måke 23.03.17
1 svartbak 15.12.17

Svartfjell 26.07.2015 - 1 Kråke (Corvus corone cornix)
30.07.2015 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
26.01.2016 - 1 Svartbak (Larus marinus)
26.01.2016 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
24.10.2016 - 2 Gråmåker (Larus argentatus)
Langøyhovden 06.08.2017 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
Dypeidet Ingen registrerte tilfeller
Olderfjord 23.03.2018  1 måke, funnet død i merd
25.03.2018 — 1 måke, funnet død i merd
19.05.2018  1 måke, funnet død i merd
Storholmen 19.03.2018  1 kråke, død i taknett
Komagnes 03.02.2017 1 gråmåse, i taknett
23.09.2017 1 gråmåse, fast i taknett
12.12.2017 1 gråmåse, i taknett
26.02.2018 1 kråke, fast i taknett
Jernelva 03.02.2017 1 gråmåse, fast i taknett
15.05.2017 1 gråmåse, fast i taknett
12.12.2017 1 gråmåse, fast i taknett
21.04.2018 1 gråmåse, fast i taknett
Elvevika Ingen registrerte tilfeller

Ingen registrerte dødsfall på sjøpattedyr siste 6 måneder for noen av lokalitetene


Listeførte sykdommer


Lokalitet

Dato

Anevik

Ingen

Nordnes

Ingen
Store Lerresfjord Ingen

Veggfjell

Ingen

Oksøya

Ingen

Skinnstakkvika

Ingen
Martnesvika Ingen
Sommarbukt Ingen
Rivarbukt Ingen
Tuvan Ingen
Ytre Koven Ingen
Svartfjell Ingen
Langøyhovden Ingen
Dypeidet Ingen
Olderfjord Ingen
Storholmen Ingen
Komagnes Ingen
Jernelva Ingen
Elvevika Ingen

 


Lakselus

Rapporteres hver uke

Bærekraftsrapporten for 2017 rapporteres lakselus for hele Cermaq per land per måned.

På lusedata.no kan man se ukentlige rapporterte tall på luseforekomst for hele landet per fylke (for alle selskaper).

Oversikt over luserapportering finnes sammen med kart og annen informasjon om hver anlegg.

Lokalitet

Anevika

Nordnes

Store Lerresfjord     

Veggfjell

Oksøya

Skinnstakkvika

Martnesvika
Sommarbukt
Rivarbukt
Tuvan
Ytre Koven
Svartfjell
Langøyhovden
Dypeidet
Olderfjord
Storholmen
Komagnes
Jernelva
Elvevika

 


Om ASC-standarden og Cermaqs resultater

CERMAQS ASC-SERTIFISERINGER
Se informasjon om Cermaq-anlegg som er ASC-sertifisert i Chile og i Canada

CERMAQS BÆREKRAFTS-RESULTATER
Cermaq rapporter en rekke miljøindikatorer og HMS indikatorer i den årlige bærekraftsrapporten.

LUSEDATA FOR NORGE
lusedata.no kan man se ukentlige rapporterte tall på luseforekomst for hele landet per fylke (for alle selskaper).

ASC-STANDARDEN
Les mer om ASC-standarden og alle de 152 kriteriene som inngårTilbake til toppen