ASC-rapportering

Cermaq har som mål å sertifisere alle våre anlegg etter ASC-standarden.

Aquaculture Stewardship Council-standarden er en frivillig 3. parts sertifisering der vi som produsent må dokumentere at vår virksomhet medfører minst mulig belastning på miljøet, at vi viser sosial ansvarlighet og at vi åpent rapporterer våre resultater.

På denne siden finnes OPPDATERT MIJØINFORMASJON for våre anlegg som er ASC-sertifisert eller holder på å bli sertifisert

Miljøinformasjon, tall for fiskehelse, bruk av medikamenter og dødelighet på fugl og pattedyr for 2016 oppsummeres i bærekraftsrapporten

ASC-sertifiserte lokaliteter

(Eller i ferd med å sertifiseres)

Lokalitet

Status

Anevik

Sertifisert

Nordnes

Sertifisert

Store Lerresfjord

Sertifisert

Veggfjell

Sertifisert

Oksøy

Sertifisert

Skinnstakkvika

Sertifisert
Martnesvika Sertifisert
Sommarbukt Sertifisert
Rivarbukt Sertifisert
Tuvan Sertifisert
Ytre Koven Sertifisert
Svartfjell Under sertifisering
Langøyhovden Under sertifisering
Dypeidet Under sertifisering

Aquaculture Stewardship Council sertifisering  omfatter offentlig rapportering av enkelte miljøkriterier som er spesielt viktig for biologisk mangfold. Dette gjelder rømming, lakselus, og døde fugler eller pattedyr.


Uforklarlige tap

Rapportert ved slakting

Lokalitet

Dato

Anevik

Slakteavvik: 97,5% (-2,56%), relatert til høy dødelighet tidlig i generasjonen

Nordnes

Slakteavvik: 100,33% (+0,33%)
Store Lerresfjord Slakteavvik: 101,02% (+1,02%)

Veggfjell

Slakteavvik: 100,7% (+0,7%)

Oksøy

Slakteavvik: 98,8% (-1,2%)

Skinnstakkvika

Slakteavvik: 96.2% (-3,8%)
Martnesvika Ikke slaktet ut enda
Sommarbukt Ikke slaktet ut enda
Rivarbukt Ikke slaktet ut enda
Tuvan Ikke slaktet ut enda
Ytre Koven Ikke slaktet ut enda
Svartfjell Ikke slaktet ut enda
Langøyhovden Ikke slaktet ut enda
Dypeidet Ikke slaktet ut enda

Uforklarlig tap beregnes som: antall utsatt smolt -  dødelighet - slakt. Beregningen skal sikre kontroll på fisken og avdekke alt tapt av fisk som ikke kan forklares eller dokumenteres. 

 


Dødelighet på fugl eller pattedyr

Publiseres innen 30 dager etter hendelse

 

Lokalitet

Dato

Anevik

1 måke (04.09.15)

Nordnes

2015: 1 måke (18.05.15), 1 måke (17.06.15), 1 måke (13.07.15), 1 måke (08.09.15), 1 måke (29.10.15)

2016: 1 måke (18.01.2016), 1 måke (13.04.2016), 4 ærfugl (13.07.2016 i klem mellom not og luseskjørt), 1 måke (02.09.2016), 1 måke (21.10.2016)

2017: 
1 gråhegre (19.05.17), 
1 gråhegre (02.06.17)
4 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (20.11.17)
4 ærfugl (Somateria mollissima) - druknet mellom not og luseskjørt (29.11.17)

Store Lerresfjord

1 måke (16.06.15), 1 måke (06.08.15), 1 alkefugl (28.11.15) 

Veggfjell

1 måke (18.08.16) 
1 Gråmåke (Larus argentatus) (23.10.2017)
1 Teist (Cepphus grylle) (26.10.2017)
1 kråke (18.12.2017)

Oksøy

0
Skinnstakkvika

1 måke 04.05.16

1 måke 03.06.16

Martnesvika Ingen måker/sjøpattedyr
Sommarbukt 1 måke 10.02.17
1 måke 04.05.17 
1 måke 07.05.17 
Rivarbukt 1 måke 03.11.16
Tuvan 1 måke 07.12.16
Ytre Koven 1 måke 28.11.16
1 måke 01.01.17
1 måke 23.03.17
Svartfjell 26.07.2015 - 1 Kråke (Corvus corone cornix)
30.07.2015 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
26.01.2016 - 1 Svartbak (Larus marinus)
26.01.2016 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
24.10.2016 - 2 Gråmåker (Larus argentatus)
Langøyhovden 06.08.2017 - 1 Gråmåke (Larus argentatus)
Dypeidet Ingen registrerte tilfeller

Ingen registrerte dødsfall på sjøpattedyr siste 6 måneder for noen av lokalitetene


Rømminger

Publiseres innen 30 dager, rapporteres også umiddelbart til Fiskeridirektoratet

Lokalitet

Dato

Anevik

19.05.16: Brønnbåt mistet 8-10 laks, som følge av en åpen ventil over ripa ved lossing til slakteri. Gjenfangstgarn ble satt ut og saken er rapportert til Fiskeridirektoratet.

Nordnes

Ingen
Store Lerresfjord Ingen

Veggfjell

Ingen

Oksøya

Ingen

Skinnstakkvika

Ingen
Martnesvika Ingen
Sommarbukt Ingen
Rivarbukt Ingen
Tuvan Ingen
Ytre Koven Ingen
Svartfjell Ingen
Langøyhovden Ingen
Dypeidet Ingen

 


Lakselus

Rapporteres hver uke

Bærekraftsrapporten for 2016 rapporteres lakselus for hele Cermaq per land per måned.

På lusedata.no kan man se ukentlige rapporterte tall på luseforekomst for hele landet per fylke (for alle selskaper).

Oversikt over luserapportering finnes sammen med kart og annen informasjon om hver anlegg.

Lokalitet

Anevika

Nordnes

Store Lerresfjord     

Veggfjell

Oksøya

Skinnstakkvika

Martnesvika
Sommarbukt
Rivarbukt
Tuvan
Ytre Koven
Svartfjell
Langøyhovden
Dypeidet

 


Om ASC-standarden og Cermaqs resultater

CERMAQS ASC-SERTIFISERINGER
Se informasjon om Cermaq-anlegg som er ASC-sertifisert i Chile og i Canada

CERMAQS BÆREKRAFTS-RESULTATER
Cermaq rapporter en rekke miljøindikatorer og HMS indikatorer i den årlige bærekraftsrapporten.

LUSEDATA FOR NORGE
lusedata.no kan man se ukentlige rapporterte tall på luseforekomst for hele landet per fylke (for alle selskaper).

ASC-STANDARDEN
Les mer om ASC-standarden og alle de 152 kriteriene som inngårTilbake til toppen