Debug Top Navi path is: cermaq-no/cermaq-norway

Våre retningslinjer

Våre retningslinjer og prinsipper rettleder og viser vei.

Cermaqs prinsipper og retningslinjer er grunnelementer i vår selskapsstyring, og gjør oss i stand til å drive på en effektiv og enhetlig måte, samtidig som vi beholder et nødvendig overblikk.

Retningslinjer for etikk og samfunnsansvar

Våre retningslinjer for etikk og samfunnsansvar beskriver våre etiske normer og standarder for selskapets samfunnsansvar. Retningslinjene bygger på våre verdier og prinsipper for selskapsledelse, og gir alle våre ansatte og våre interessenter en klar oppfatning av hva vi står for og hvordan vi driver vår virksomhet.


Prinsipper for leverandøratferd

Cermaq er forpliktet til å ha en høy standard for ansvarlig forretningsdrift. Cermaqs prinsipper for leverandøratferd er utarbeidet for å styrke håndteringen av bærekraftsrisiko i leverandørkjeden. Dokumentet beskriver minimumskravene som alle Cermaqs leverandører forventes å innfri. Cermaq forventer at leverandører stiller krav om tilsvarende standard for sine leverandører og underleverandører.

Som medlem av FNs Global Compact forplikter Cermaq seg til å respektere deres ti prinsipper, som omhandler menneskerettigheter, arbeidstakeres rettigheter, miljø og anti-korrupsjon. Cermaq oppmuntrer sine leverandører til å bli medlem og implementere de ti prinsippene i sin egen organisasjon.
 


Varsling

Cermaq ønsker å opprettholde åpen kommunikasjon om ansvarlig og etisk atferd i egen virksomhet. Vi har utarbeidet retningslinjer for å melde fra om lovbrudd eller brudd på regler eller etiske retningslinjer eller andre uakseptable omstendigheter. Disse gjelder for alle selskaper i Cermaq-gruppen.

Hvem som helst som ønsker å melde fra om uakseptable forhold oppmuntres til å gjøre det.

Varsling kan også gjøres anonymt, gjennom en ekstern lenke:

Lenke for anonym varsling
Tilbake til toppen