Om Cermaq

Cermaq Norway AS er en av Norges største matvareprodusenter, med en daglig produksjon på 1,1 millioner porsjoner sunn og bærekraftig laks. Vår laks nytes årlig av mennesker i over 20 land over hele verden.

Cermaq Norway har virksomhet langs kysten av Nordland og Finnmark, og har i overkant av 550 dedikerte og dyktige ansatte.

I 2018 hadde Cermaq Norway en omsetning på 3,2 milliarder norske kroner. Vi bidrar til langsiktig, bærekraftig verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene hvor vi har virksomhet.

Cermaq Norway er en del av Cermaq Group AS. Cermaq Group er verdens nest største produsent av laks og ørret, med virksomhet i Norge, Chile og Canada. Cermaq Group er et heleid datterselskap av Mitsubishi Corporation.

Verdiene våre

Forretningssans

Hvordan: Vi søker alltid etter muligheter for å tjene penger og redusere kostnader.

Hvorfor: Verdiskaping er formålet med vår virksomhet.


Selskapets ansvar overfor samfunnet 

Hvordan: Vi driver vår virksomhet på en ansvarlig måte som skaper verdier for samfunnet.

Hvorfor: Selskapet har et ansvar for mennesker, samfunn og miljø som påvirkes av vår virksomhet.

 

Integritet

Hvordan: Vi er lojale mot våre standarder og baserer våre beslutninger på respekt og rettferdighet. 

Hvorfor: Integritet og konsistent praksis i hele gruppen hjelper oss å ivareta stolthet og fortjene tillit både som individer og som selskap. 

 

Dele suksess og bekymringer

Hvordan: Vi deler informasjon proaktivt og engasjerer kollegaer og interessenter i både resultater og dilemmaer.

Hvorfor: Åpenhet og involvering skaper tillit og bedrer kvaliteten på beslutninger. 

 

Langsiktig perspektiv

Hvordan: Langsiktig lønnsomhet kommer foran kortsiktig gevinst.

Hvorfor: Suksess er definert som verdiskaping over tid og varig kundetilfredshet.


Selskapets historie

2014
Mitsubishi Corporation kjøper 100% av morselskapet Cermaq ASA, som endrer navn til Cermaq Group AS   
2014
Mainstream Norway AS skifter navn til Cermaq Norway AS
2011
Mainstream går i 50 % samdrift med Ballangen Sjøfarm i Ofoten. Mainstream blir også medeier i Nord Norsk Stamfisk AS, som skal bygge opp et produksjonsområde for stamfisk i Nord Norge.
2008
Arctic Seafood AS med fem konsesjoner i Vesterålen kjøpes opp, sammen med slakteriet Alsvåg Fiskeprodukter AS og settefiskanlegget Bunesfisk AS.
2007
Mainstream Norway kjøper av Polarlaks AS i Finnmark med tolv konsesjoner og Hammerfest Lakseslakteri AS.
2006
Mainstream Norway kjøper Langfjordlaks AS med fire konsesjoner i Alta. I tillegg kjøper selskapet to konsesjoner på auksjon i fra Fiskeridepartementet
2004 – 2005
Refinanisering av Follalaks. DnB blir største eier, før Cermaq ASA overtar alle aksjene i selskapet. Follalaks AS skifter navn til Mainstream Norway AS og blir den norske delen i oppdrettsdivisjon til Cermaq.
2002
Smolt 2000, settefiskanlegget i Dyping, settes i drift. Amulaks AS og Finnmark Stamfiskstasjon AS blir konsolidert med Follalaks.
2001
Perafisk AS, settefiskanlegget på Holmvåg, kjøpes av Follalaks og kjøper 40 % av hvitfiskselskapet Westfish Aarsæther i Ålesund.
2000
Follalaks kjøper seg inn i Troms Aquakultur AS og Nordreisalaks AS med tilsammen tolv konsesjoner.
1999
Follalaks stifter Amulaks AS, sammen med lokale investorer i fra Havøysund og etablerer seg i Finnmark. I tillegg kjøper de 43 % av aksjene i Finnmark Stamfiskstasjon AS i Alta med fire konsesjoner og eget slakteri. LeinesSmolt AS blir kjøpt dette året.
1997
Follalaks kjøper 44 % av aksjene i salgsselskapet Terra Seafood AS
1996 – 1997
Follalaks kjøper ytterligere seks konsesjoner i Nord-Salten og Lofoten. I tillegg kjøper de 50 % av Silver Seed og Trippelsmolt AS. Trippelsmolt blir senere fusjonert inn i Silver Seed.
1991 – 1994
Selskapet overtar fem konsesjoner i perioden og lakseslakteriet i Skutvik.
1988
Follalaks AS ble stiftet av Martin og Tarald Sivertsen i Nordfold i Steigen kommune. 70.000 smolt ble satt ut i Nordfoldfjorden 4. juli 1988.  Tilbake til toppen