Mennesker er viktigst

Enten det gjelder våre kunder og partnere eller alle våre ansatte - vår virksomhet handler om mennesker.

Vår forpliktelse til åpenhet er kjernen i alt vi gjør. Det er på dette grunnlaget vi bygger sterke partnerskap, investerer i en bærekraftig fremtid, og er bevisst vårt ansvar overfor samfunnet. Vi vil aldri ofre langsiktige mål for kortsiktige gevinster.

Vår visjon

Vi ønsker å produsere sunn og bærekraftig mat. Vi vil arbeide i partnerskap med naturen for å minimere vår påvirkning på verdens naturressurser og med våre kunder for å være deres foretrukne leverandør.

Vår strategi

For å nå vår visjon, må vi være ledere i vår næring innen i fire sentrale forretningsområder: operativ drift, kundeoppfølging, utvikle mennesker og bærekraftig produksjon.

Vi vil kontinuerlig utvikle og forbedre vårt lederskap i fiskehelse og bærekraft for å møte kundenes krav til sunn mat av høy kvalitet, i dag og i fremtiden. Derfor investerer vi i bærekraft, forskning og innovasjon. Vi velger åpenhet og følger de strengeste standarder, og vi ønsker sterke partnerskap med de som deler våre mål.

Tilbake til toppen